Ger företagen olika DNA-svar?

Får man samma svar om man testar sitt DNA hos olika företag, undrar en läsare. Vår expert Magnus Bäckmark svarar på frågan!

© Istock

Fråga En svensk vän till mig som bor i USA har gjort ett DNA-test genom företaget 23andme. Hon har berättat att hon kunnat se att hon har många anfäder från Storbritannien och Tyskland, men färre från Sverige.

Det låter märkligt. Kan det bero på att hon testat sig via ett företag som många i USA använder, medan Family Tree DNA är vanligare i Sverige? Kan det påverka ens resultat, vilket test­företag man använder?

Svar Båda företagen har en funktion där ens DNA-uppsättning jämförs med DNA från ett antal referensgrupper från olika delar av världen. Den funktionen påverkas inte av vilka kundkretsar företagen har.

Jämförelsen är oerhört trubbig, så den bästa likhet som olika procentandelar av ens personliga DNA-mix råkar få emot olika sådana referensgrupper ger bara en ungefärlig fingervisning om från vilka delar av jorden man har sitt närmaste ursprung.

Det är dessutom lätt att misstolka angivelserna som procentandelar av ens härstamning, vilket det inte är fråga om. För att ta ett exempel på hur pass svajande variabler som är med i spelet, så är helsyskon i genomsnitt bara till 50 procent genetiskt lika varandra på det sätt att räkna som är aktuellt här.

Det betyder att två helsyskon ofta har sinsemellan till stor del olika sådana procentangivelser trots att de har identiska anor.

Ett exempel på hur resultatredovisning av jämförelse av en person mot geografiska referensgrupper kan se ut, i det här fallet i Family Finder hos företaget Family Tree DNA.

Beror på referensgrupperna

Det är troligen så att din vän har övertolkat den nämnda funktionen. Hon kan mycket väl ha större likheter mot referensgrupper från Brittiska öarna och Tyskland än likhet emot den skandinaviska – hos det aktuella företaget – även om de allra flesta av hennes närmaste biologiska anor under de senaste århundradena faktiskt kommer från Skandinavien.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

Hos andra företag är referensgrupper sammansatta på andra sätt, så utfallet kan bli annorlunda hos andra företag.

Att testdeltagare får en mer eller mindre slumpkarta över procentangivelser mot olika grupper inom (som regel) ungefär samma världsdel som den har sina nära rötter i beror delvis på avrundningsmekanismer, delvis på att alla människor långt tillbaka i tiden har ett geografiskt sett spritt ursprung. Det gäller förstås varje testtagare lika mycket som personerna i referensgrupperna.

Betydligt mer handfasta ledtrådar till ens ursprung utgör de DNA-spårbara släktingar som man oavsett analysföretag får en lista på. Träfflistans sammansättning påverkas av vilka kundkretsarna för företagen är. Båda de nämnda företagen i frågan har en överrepresentation av deltagare från engelskspråkigt område och Nordeuropa.

Publicerad i Släkthistoria 3/2017