Så går du vidare med DNA-resultatet!

Har du gjort ett DNA-test och äntligen fått svar? Grattis, då är det dags att börja din DNA-släktforskning! Men hur gör man? Vad ska du göra med alla namn och siffror, och hur är du släkt med alla personer som dyker upp? Peter Sjölund visar hur du ska göra!

© iStock

De olika testföretagens DNA-kartor ser olika ut. Den här delen av testet visar väldigt ungefärligt vilken geografisk sammansättning ditt DNA har.

Analysera DNA-kartan med en nypa salt

Det finns tre stora företag där du kan göra DNA-test för släktforskning: Family Tree DNA, AncestryDNA och 23andMe.

Hur resultaten ser ut och hur du jobbar med resultaten beror på hos vilket företag du testat dig. Det finns olikheter men också stora likheter mellan dem. Vi börjar med att titta på den ”DNA-karta” som alla tre företagen presenterar.

FÅ NYHETER OCH FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV

De kartor som testföretagen presenterar bygger på att ditt DNA jämförs med så kallade ”referenspopulationer” runt om i världen. Då ser man att delar av ditt DNA liknar det DNA som befolkningen i olika delar av världen har. Det är en väldigt grov jämförelse och metoderna skiljer sig mellan de olika testföretagen. En och samma person får därför olika resultat hos olika företag och det finns ingen karta som är ”rätt”.

Tänk också på att syskon inte får exakt samma karta, eftersom den DNA-mix de ärvt från sina föräldrar är olika. Du ska alltså se denna del av dina DNA-resultat som en ungefärlig bedömning av ditt DNA:s geografiska sammansättning, som ska tas med en mycket stor nypa salt.

I matchningslistan visas andra DNA-testade personer som du har någon del av ditt DNA gemensamt med. Dessa personer kallas matchningar eller DNA-kusiner.

Dina DNA-kusiner

Nu ska vi ge oss in i hjärtat av ditt DNA-resultat – listan med dina funna släktingar, din så kallade matchningslista.

I matchningslistan visas andra DNA-testade personer vars DNA till någon del överensstämmer med en del hos dig. Att delar av ert DNA är lika betyder att ni är släkt. Dessa personer brukar kallas dina ”matchningar” eller dina ”DNA-kusiner”. Matchningslistan ser olika ut och innehåller olika information beroende på vilket företag du testat dig hos.

Principen är dock densamma oavsett vilket företag du testat dig hos. Längst upp i listan hittar du de personer som beräknas vara närmast släkt med dig. Släktskapen anges enligt det engelska systemet där 1st Cousin betyder kusin, 2nd Cousin betyder tremänning (syssling eller nästkusin), 3rd Cousin betyder fyrmänning (brylling), och så vidare.

DNA-testet visar alltså en beräkning av hur nära ni är släkt. Utmaningen för dig är att hitta exakt hur ni är släkt. DNA ljuger inte, så någonstans går era anor ihop, men för att hitta var era gemensamma anor finns måste du jämföra era släktträd.

Förhoppningsvis har din DNA-kusin lagt in ett släktträd, så att du kan söka direkt. Annars finns kontaktuppgifter, så att du kan ta kontakt och fråga var hen har sina anor.

Hittar du en gemensam ana, är det troligen därifrån ert gemensamma DNA kommer. Men du kan inte vara helt säker på det, eftersom det kan finnas fler gemensamma anor längre bak i era släktträd.

Detta fenomen är särskilt vanligt i områden där släkterna är särskilt mycket ingifta och nära släkt med varandra, som till exempel i norra Västerbotten och Finland. Har du dina rötter i ett sådant område får du räkna med att de beräknade släktavstånden är underskattade. Om det till exempel beräknas att du och en DNA-kusin är femmänningar, kan det visa sig att ni i verkligheten är niomänningar, men på tolv olika ställen!

Gör ett släktträd! Hos Family Tree DNA och AncestryDNA lägger du upp släktträd direkt på ditt DNA-konto.

Släktträdet – nyckeln till framgång

Den viktigaste insats du kan göra för att ditt DNA-test ska bli framgångsrikt är att göra ditt släktträd (din antavla) tillgängligt för dina matchningar. Nyckeln till att hitta släktskapet mellan DNA-matchningar är nämligen att jämföra era släktträd.

Eftersom ni ärvt några bitar identiskt DNA, har ni någonstans i era träd gemensamma anor. Det gäller bara att hitta var träden går ihop.

Oavsett hos vilket testföretag du testat dig är det alltså jätteviktigt att du lägger upp någon form av släktträd.

Det behöver inte vara ett jättestort träd med hundratals anor, det räcker långt med ett litet träd på 3–4 generationer. Det är till enormt stor hjälp för dina matchningar när de ska söka släktkopplingen till dig.

Har du släkten i ett släktforskarprogram på din dator kan du i de flesta program exportera antavlan som en så kallad GEDCOM-fil. Den datafilen kan du sedan importera till ett släktträd på nätet. Har du släkten på papper i pärmar? Inga problem! Knappa bara in de 3–4 första generationerna för hand, så har du skapat ett litet träd på nätet.

Hos Family Tree DNA och AncestryDNA lägger du upp släktträd direkt på ditt DNA-konto. Hos 23andMe finns tyvärr ingen sådan möjlighet, men du kan länka till ett släktträd om du har ett sådant utlagt någonstans på nätet.

Artikelförfattaren Peter Sjölund är en av pionjärerna inom DNA-släktorskning.

Testa dina nära släktingar

DNA-släktforskning handlar i mångt och mycket om att hitta släktskap genom jämförelser mellan testade släktingar och deras släktträd. För de flesta matchningar i din lista kommer det att vara svårt att att hitta släktskapet, eftersom det kan ligga många hundra år tillbaka i tiden.

För att hitta släktkopplingen krävs det oftast ett detektivarbete med pusslande av ledtrådar och massor av spännande släktforskning.

Något som underlättar sökandet efter släktskapen med dina matchningar är om du har testat några av dina nära släktingar. Om du har möjlighet att testa en förälder, eller båda dina föräldrar, kommer du att se om din matchning även matchar mamma eller pappa. Då vet du på vilken sida av ditt släktträd du ska söka kopplingen.

Kusiner fungerar nästan lika bra, då stora delar av deras DNA är samma som dina föräldrars. Tremänningar är också bra att testa, eftersom era gemensamma matchningar kan visa från vilken far- eller morförälder som släktskapet till din matchning kommer.

DNA-testade nära släktingar ger alltså viktiga pusselbitar i sökandet efter släktskapen med dina mer avlägsna DNA-kusiner. Nästa gång en släkting undrar vad du önskar dig i födelsedagspresent, kan du svara ”Att du topsar dig”.

Publicerad i Släkthistoria 2/2017