Genealogiska föreningen skannar allt

Tjugofemtusen böcker, massor av arkiv, filmade föredrag och flera donerade privata samlingar. Genealogiska föreningen arbetar hårt med att skanna och få ut så mycket som möjligt digitalt.

Malle Caesar var tidigare vd för Stiftelsen för Kunskaps- och
Kompetensutveckling. Som pensionär ägnar hon mycket tid åt släktforskning, och sitter i Genealogiska föreningens styrelse.

Genealogiska föreningen (GF) är en rikstäckande släktforskarförening som bildades 1933. Den har Sveriges största samlade släktforskarbibliotek och ett stort arkiv med privata samlingar som har donerats. Släktforskare erbjuds att sitta och forska i föreningens lokaler i Solna, och kan då utnyttja allt material som finns.

Men GF satsar också på att digitalisera sina samlingar och lägga ut dem sökbara på nätet för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Malle Caesar sitter i styrelsen sedan sju år och är vice ordförande.

– Det är en arbetande styrelse och jag ansvarar för digitaliseringen av familjenotiser, som är en av våra bästsäljare. Det är familjenotiser från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dalslänningen från 1900-talet. Jag filmar även de föredrag som hålls hos oss, redigerar dem och lägger ut filmerna så att medlemmar kan se dem hemifrån.

– Vi har ett drygt 100-tal filmer på olika teman. Många bor ju inte i Stockholm eller har tid att komma till ett visst föredrag.

Vad är det mer som digitaliseras?

– Vi satsar i första hand på att digitalisera våra egna samlingar för att göra dem åtkomliga för många – arkiv sorterade efter familjenamn och ortsnamn, familjenotiser, flyktingregister från 1945 samt inrikes pass.

Vad har ni mer för arkiv och register?

– Vårt samlade släktforskarbibliotek omfattar cirka 25 000 böcker. Vi håller på att bygga upp ett sökbart register över dem och alla titlar som hittills är registrerade är sökbara på vår hemsida.

Vad är nästa projekt?

– För närvarande håller vi på att skanna in Elgenstiernas ättartavlor inklusive supplement. De kommer att lanseras på dvd nu i sommar.

De två stora mångåriga projekten Inrikes pass och Familjenotiser fortsätter och indexering pågår löpande. Databaserna fylls på i samma takt och är sökbara för medlemmar.

Förutom släktforskarevenemang med föredrag arrangerar Genealogiska föreningen också DNA-kaféer, utbildningar, släktforskarträffar och temadagar.

Information om samlingarna finns på www.genealogi.net/samlingarna/. Sök på ett släktnamn i ”supersök” och om du vill se om ett namn finns med i något av registren eller databaserna.

Var har du dina egna anor?

– De är spridda i samtliga landskap i mellersta och södra Sverige, dessutom i nuvarande Danmark, England, Skottland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Baltikum, Polen och Ryssland. Det är adel, präster, borgare, bönder och en hel del vanligt strävsamt folk – och några okända fäder, som jag inte har lyckats spåra än.

Publicerad i Släkthistoria 8/2018