10 tips när du kört fast

När man inte kommer vidare i sin släktforskning finns det många omvägar man kan ta. Här tipsar vi om tio alternativa källor.

Ett tips är att titta längst bak i husförhörslängden!

1. Under socknen

Om du inte hittar den person du letar efter på rätt plats i husförhörslängden kan det bero på att denne saknade fast bostad.

Orsakerna kan vara att den saknade var fattig, sjuk eller föräldralös och därför flyttade runt bland socknens gårdar på kyrkans bekostnad.

Personen kan också ha flyttat utan attest, varit luffare eller av annan anledning vistats på okänd adress.

Dessa personer brukar samlas längst bak i husförhörslängderna under rubriker som: Under socknen, På socknen, Socknens slut, Husvilla, Obefintliga eller Kvarstående.