Vad var en borgare?

Min mormors farfar var ”borgare i Laholm” enligt husförhörslängden – vad innebar det i praktiken?

Frågeställaren har stött på beteckningen "borgare" i en husförhörslängd.

© Riksarkivet

Fråga Min mormors farfar Johannes Melin (1791–1869) var ”borgare i Laholm” i Halland enligt husförhörslängden. Han var även hemmansägare, troligtvis bosatt i Markaryd i Småland. Vad innebar det att vara borgare i praktiken? Kan jag hitta mer information om honom någonstans?

Svar Att vara borgare innebar generellt sett att en person hade burskap, det vill säga rätt att idka näringsverksamhet i en stad.

I rådhusrättens/magistratens burskapshandlingar kan man hitta uppgifter om när en borgare blev antagen och ibland också uppgifter om var han kom ifrån, till exempel ett bördsbrev som visade var han var född och föräldrarnas namn.

Man måste nämligen bevisa att man var född inom äktenskapet för att få bli borgare. Endast myndiga män eller änkor som tog över sin avlidne makes verksamhet kom ifråga.

I detta fall handlar det om en så kallad genantborgare, en person som mot en avgift, genant, hade rätt att i en stad idka till exempel handel utan att ha burskap. Ofta bodde dessa personer utanför staden, vilket var en orsak till att de inte kunde få burskap.

Generellt sett är det svårare att hitta uppgifter om genantborgare i en stads handlingar, men det bör åtminstone finnas bekräftelser på avgiftens betalning i räkenskaperna.