När kunde man gifta sig utan en präst?

När infördes borgerlig vigsel?

Förut gifte sig väl alla i kyrkan. När blev det möjligt att gifta sig utan att blanda in en präst?

9 oktober 2020 av Elisabeth Thorsell

Borgerlig vigsel infördes 1863 för äktenskap mellan kristen och mosaisk trosbekännare. 1873 infördes detta för äktenskap mellan två personer varav någon var odöpt. Först 1908 jämställdes borgerlig och kyrklig vigsel helt, med vissa undantag.

Läs också

Kanske är du intresserad av...