Stämmer DNA-testets svar om mitt ursprung?

DNA-testet säger att jag är 0,8 procent nigerian – men ingen av mina föräldrar har något nigerianskt påbrå i sina tester. Hur går det ihop? Vår expert svarar på läsarfrågan!

Så här kan det se ut på My Heritage när ursprung visas – ju mörkare områden desto bättre träff. I det här exemplet har den testade personen (ej frågeställaren) sina rötter framförallt i västra och norra Europa, men även i Latinamerika.

Fråga För några år sedan gjorde jag och mina föräldrar en DNA-analys via My Heritage. Vi är till största delen skandinaver (83–96,9 procent). Jag och min mamma delar även lite finskt och baltiskt ”blod”. Mina båda föräldrar påvisar östeuropeiskt påbrå men inte jag.

Nu till min fundering. Jag är enligt testet 0,8 procent nigerian. Hoppar DNA över någon generation? Annars borde det väl även visa sig i mina föräldrars testresultat? Jag tycker att jag har ganska bra koll på mina anor. De är mest hallänningar och smålänningar varav en adlig gren med koppling till bland annat Finland och Baltikum. Har det funnits något utbyte med Nigeria historiskt sett? Vad ska jag tro? En spännande släkthistoria med en småländsk-nigeriansk bakgrund eller beror resultatet på en DNA-laborant som inte använt handskar? Hur ska jag gå vidare?

Bygger på lösa antaganden

Svar Det korta svaret på frågan är att de kartor och procentsiffror som testföretagen anger inte baseras på någon avancerad vetenskap utan bygger på lösa antaganden. Kartorna över ”ursprung” är mest marknadsföring och alltså inte något som du ska bry dig om. Det är istället dina släktmatchningar och deras anor som är det riktiga resultatet av DNA-testet.

Det aningen längre svaret är att några procent Nigeria brukar visas för de flesta som testar sig hos just MyHeritage, även jag har dessa procent från Nigeria. Varför det är så vet jag inte, men de olika DNA-företagen har olika beräkningsmodeller vilka ger helt olika resultat. Och oavsett resultat så visar dessa siffror INTE var du har ditt ursprung.

Dessa uppgifter om så kallat ”etniskt ursprung” bygger på mycket osäkra jämförelser med ett litet underlag av nu levande ”referensbefolkningar” i olika delar av världen. De högst osäkra siffrorna är mest framtagna för amerikaner som har dålig uppfattning om var de har sina rötter, men de ska inte tas bokstavligt.

Fokusera på släktmatchningar

Eftersom vi alla har ungefär samma blandade DNA är det svårt att urskilja regionala skillnader, men företagen försöker trots det att dela in vårt ursprung i olika regioner utifrån vårt DNA. Det blir lika ofta fel som rätt. Siffrorna för etniskt ursprung är därför inget att bry sig om. Vi har sett fall där en person fått 30 procent ursprung från brittiska öarna, men där ingen av föräldrarna fått något där­ifrån, så siffrorna är högst opålitliga. På kontinentnivå är ursprunget någorlunda pålitligt, men mer detaljerat än så kan man inte lita på siffrorna.

Mitt råd är därför att helt strunta i just denna del av DNA-resultaten och istället fokusera på dina släktmatchningar. Släktmatchningarna och var de har sina rötter visar var också du har dina rötter!

Publicerad i Släkthistoria 7/2019