Förhörsprotokoll: Skörlefnaden blev hennes död

Söndagen den 29 mars 1914 hittades en död kvinna strax utanför Stockholm. Polisen fann henne snart i prostitutionsbyråns protokoll.

Maria Carolina Lundberg hittades död i mars 1914 vid Skanstull i Stockholm.

© Stockholms stadsarkiv & Stockholms stadsmuseum

I tidningarna skrev man att Maria Carolina Lundberg tidigare varit intagen på försörjningsinrättning, att hon under en tid saknat bostad och att hon livnärt sig på att sälja ris.

Vittnen hade sett en man sitta bredvid henne och erbjuda henne öl i skogsbacken där hon senare hittades. De hade också hört henne säga till mannen att hon var för sjuk för att dricka. Läkaren konstaterade efter dödsfallet att hon dött av lunginflammation. Hon blev 47 år.

Prostituerade registrerades

I prostitutionsbyråns arkiv i Stockholms stadsarkiv finns mycket information om Maria Carolina Lundberg och hennes tragiska livsöde. Hon levde sitt liv under den tid då prostitution var laglig i Sverige. Den var tillåten under förutsättning att den prostituerade kvinnan registrerade sig vid polisen.

Där kallades hon till regelbundna förhör och hälsoundersökningar – och placerades på kurhus om hon smittats av venerisk smitta eller annan sjukdom. Prostitutionsbyrån existerade mellan 1859 och 1918.

Greps för lösdriveri

Maria Carolina Lundbergs liv finns nedtecknad i stamrullor, bostadsböcker, adressböcker, biografier och förhörsprotokoll. Hon förhördes för första gången den 19 februari 1886. Protokollet upprättades av poliskommissarie Johan Henric Lindgren, efter att konstapel Adolf Fredrik Wiman arresterat Lundberg för lösdriveri. I protokollet kan vi läsa:

”… att ogifta Maria Carolina Lundberg under en längre tid fört ett i hög grad supigt och oordentligt lefnadssätt och antagligen ej har andra medel till sitt uppehälle än hvad hon kan erhålla genom skörlefnad …”

Dömdes till tvångsarbete

Hon var 19 år och hade varit inskriven vid byrån sedan den 29 december 1882. Vid nio tillfällen mellan 1883 och 1886 hade hon vårdats för venerisk smitta på kurhuset. Två gånger hade hon under den tidsperioden dömts till tvångsarbete, vilket var det straff som väntade henne även denna gång.

I förhörsprotokollet från 1886 står att Maria Carolina Lundberg »en längre tid fört ett i hög grad oordentligt och supigt lefnadssätt» och ej antas ha »andra medel till sitt uppehälle än hvad hon kan erhålla genom skörlefnad».

Hon uppgavs vara av medellängd, ha brunt hår, blå ögon och trubbig näsa. Inför kommissarie Lindgren erkände hon sina brott och sade att hon inte kunde försörja sig på annat sätt än med skörlevnad.

Barnflicka vid åtta års ålder

I förhörsprotokollet från februari 1886 skildras också hennes uppväxt. Hon var dotter till statdrängen Johan Wilhelm Lundberg, vid Tuna gård på Färingsö i Mälaren, och hans hustru Maria Sophia Wiberg. Hon hade lämnat föräldrahemmet vid åtta års ålder och blivit barnflicka hos en familj i Brännkyrka. Där stannade hon ett år och sedan växlade hon under de kommande åren mellan föräldrahemmet och vistelser i Stockholm. Hösten 1882 hade hon inlett sitt liv som prostituerad.

i maj 1892, då hon var 26 år, blev hon fotograferad av polisen. På baksidan av signalementskortet har polisen skrivit hennes födelsedatum och att hon är prostituerad. Tre år senare finns det första beviset på att hon födde barn under sitt liv.

Alla barn hamnade i fosterhem

Den 18 september 1895 blev hon mamma till en pojke. Fadern var okänd och vid två års ålder flyttade pojken till en fosterfamilj i Kristianstads län. Den 28 augusti 1900 födde Maria Carolina en dotter, även hon med okänd far. Hon hamnade hos en familj på Gotland. Det tredje barnet blev en pojke som föddes den 3 november 1903. Han, vars far också var okänd, kom till Östergötlands län.

Med största sannolikhet fick de tre syskonen aldrig reda på att deras mamma avlidit i skogen vid Ensta gård, våren 1914. Alla tre skulle dock leva sina liv i en värld som på många sätt var annorlunda än den som deras mamma levt i. Den äldsta sonen dog i Gamla stan i Stockholm 1967, dottern blev 85 år gammal och slutade sitt liv i Farsta 1985. Den yngsta sonen hamnade i Linköping, där han avled 1990.

Publicerad i Släkthistoria 4/2019

Fakta: Stockholms prostituerade i arkiven

Maria Carolina Lindberg och andra prostituerade kvinnor i Stockholm lämnade spår i följande arkiv:

  • Prostitutionsbyråns stamrullor
  • Prostitutionsbyråns förhörsprotokoll
  • Prostitutionsbyråns bostadsböcker
  • Prostitutionsbyråns adressböcker
  • Kriminalavdelningens rapportböcker
  • Lösdriveriavdelningens personakter
  • Poliskammarens olycksfallsdiarier och handlingar

Samtliga arkiv kan läsas i Stockholms stadsarkivs läsesal.

Kriminalavdelningens signalementsfotografier finns digitalt tillgängligt.