Kunde man skilja sig?

Vilka möjligheter hade folk att skilja sig förr i tiden? Vad krävdes för att få göra det?

FRÅGA: Vilka möjligheter hade folk att skilja sig förr i tiden? Vad krävdes för att få göra det?

**SVAR: Skilsmässor var inte så ovanliga förr i tiden som man kan tro. Under 1800-talet skedde till exempel cirka 15 000 skilsmässor i Sverige. De var mer sällsynta i början av århundradet, och vanligare mot slutet.

Man kunde begära skilsmässa vid otrohet. Fram till 1810 var det enbart detta, eller att ena maken övergivit familjen och försvunnit, som officiellt var giltiga skäl.

Längre tillbaka krävdes skilsmässa i vissa fall som inte är aktuella i dag. Hade man före 1834 en kyrklig trolovning men ena parten ångrade sig måste man ansöka om skilsmässa.

Ansökningarna avgjordes på den tiden av domkapitlet. Efter 1734 togs ärendena upp vid den lokala domstolen, häradsrätten eller rådhusrätten/magistraten om det skedde i en stad. Det var rättsväsendet som avgjorde saken, men det var fortfarande domkapitlet som utfärdade skiljobrevet.

Ett problem var vad man skulle kalla en kvinna som var frånskild. Vanligtvis står det ”änka”, trots att maken fortfarande kunde leva. Man saknade ett relevant ord!