4 saker att känna till om fullmakter

Med Jurio kan du upprätta både enkla fullmakter, generalfullmakter och framtidsfullmakter. Genom våra smarta digitala formulär skapar du enkelt en fullmakt skräddarsydd efter dina behov. Nedan följer fyra saker som är bra att känna till om fullmakter.

© Unsplash

1. Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett juridiskt dokument som låter dig ge en annan person i uppdrag att utföra handlingar i ditt namn med rättsligt bindande verkan. Den person som ger en fullmakt till någon annan kallas för fullmaktsgivare och den eller de personer som får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn kallas fullmaktshavare.

2. Skilj på enkel fullmakt och generalfullmakt

En fullmakt kan utformas på olika sätt beroende på vad den ska användas till. Alla typer av fullmakter fyller dock samma funktion i grunden – att låta någon annan företräda dig när du själv inte kan eller vill närvara. Fullmakten kan vara enkel eller generell.

Med en enkel fullmakt får fullmaktshavaren rätt att utföra ett specifikt ärende eller uppdrag. Det kan till exempel röra sig om att köpa eller sälja en bostad, att företräda fullmaktsgivaren vid en bolagsstämma eller vid en bouppteckning. Med en generalfullmakt kan du istället ge fullmaktshavaren en mer allmän behörighet och rätten att företräda dig i flera typer av ärenden, vid upprepade tillfällen.

3. En fullmakt i förebyggande syfte

Utöver enkla fullmakter och generalfullmakter finns den typ av fullmakt som kallas för framtidsfullmakt. Det är en fullmakt som skrivs idag men som börjar gälla först när du som skriver den inte längre har förmågan att fatta beslut och sköta dina angelägenheter på egen hand. Med framtidsfullmakten kan du se till att en utvald person som du litar på kommer hjälpa dig i framtiden och se till att dina uppdrag sköts så som du önskar. Med dokumentet utses alltså en framtida fullmaktshavare och först om du på grund av till exempel sjukdom, hög ålder eller en allvarlig olycka inte kan sköta dina ärenden börjar fullmakten att gälla.

4. Så skriver du en fullmakt!

När du ska upprätta en fullmakt bör den innehålla en beskrivning av vad fullmakten omfattar, vem som omfattas av den, hur länge den ska gälla samt underskrifter. Vissa typer av fullmakter, till exempel framtidsfullmakter, ska dessutom bevittnas. Hos Jurio väljer du helt själv hur din fullmakt ska utformas. Genom att svara på några enkla frågor får du en fullmakt som uppfyller dina unika behov och alla juridiska krav. När din fullmakt är klar ska den signeras. Med Jurio kan du signera enkla och generella fullmakter digitalt med BankID, medan framtidsfullmakter enligt lag ska signeras för hand och bevittnas.