12 bibelord som blev talesätt

Många vanliga svenska talesätt har sitt ursprung i Bibeln. De började användas för hundratals år sedan när de flesta svenskar levde med bibelord i vardagen.

Jesus döps av Johannes döparen

Jesus döps av Johannes döparen. Målning av Marco Palmezzano från 1535.

© NGV Collection Online

Den första bibeln på svenska kom ut i sin helhet år 1541 och kallas Gustav Vasas bibel. Den kom att utveckla det svenska språket, bland annat användes bokstäverna å, ä och ö för första gången.

Vasabibeln reviderades några gånger, den utgåva som kom ut 1703 kallas Karl XII:s bibel. Nästa nyöversättning kom 1917 och den gällde fram till 1999 när den senaste bibelöversättningen – Bibel 2000 – började användas i kyrkorna.

Svenskarnas hela kulturarv, språket, lagarna och traditionerna vi har idag, allt är präglat av kristendomen. Bara för ett halvsekel sedan var kunskapen hos allmänheten stor när det gäller Bibeln och dess innehåll.

Berättelser och morallära

Så gott som alla konfirmerades, skolorna ägnade mycket tid åt kristendomsundervisning och man höll husförhör.

I dagens unga generation är det däremot få som vet följderna av att Moses hittades i vassen av en egyptisk prinsessa, vad som hände Daniel i lejongropen eller vad den barmhärtige samariten tog sig för. Men detta var historier våra förfäder levde med, i kyrkomålningar, i prästens ord under mässan, på husförhören och i skolan. En blandning av berättelser och morallära.

Bibeln har också präglat litteratur och konst, så till den grad att viss litteratur tappar mycket av sin mening om läsaren inte förstår de bibliska referenserna.

Ursprung i bibelverser

Det finns dock ett område där dagens svenskar refererar till Bibeln, ofta utan att veta om det, och det är när de använder alla de talesätt som har sitt ursprung i bibelverser.

FÅ SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!

Det är ofta metaforer som ska ge eftertryck åt ett påstående. Deras ordalydelse följer inte alltid exakt efter bibeltexten och det är sällan möjligt att tvärsäkert ange vilken översättning de är hämtade ur, eftersom ordspråken är så gamla att det inte går att säga när de började användas i dagligt tal.

Kung David  av Nicolas Cordier.

Kung David av Nicolas Cordier.

© Jastrow

1. »Kasta pärlor för svin» – Matteus 7:6

Jesus använder sig av denna metafor i den så kallade Bergspredikan. Här handlar det om att inte alla förstår att uppskatta det kristna budskapet. Jesus talade till judar, vilket gör orden ännu starkare eftersom svin enligt judisk tro är orena djur. Ordspråket används idag när man menar att man inte ska ödsla något värdefullt på någon som inte förstår värdet av det.

2. »En ände med förskräckelse» – Psaltaren 73:19

Psaltaren är en samling psalmer som tidigare tillskrevs kung David, men möjligen härrör från ett flertal gamla källor. Just denna psalm beskriver hur Herren till slut kommer att störta de ogudaktiga i fördärvet, även om de har haft framgång under jordelivet. Ordspråket används när man befarar att något kommer att få ett olyckligt slut

Karl XII:s bibel

Karl XII:s bibel kallas så eftersom den kom ut 1703, under krigarkungens regeringstid.

© Vänersborgs museum

3. »Att genomgå sitt elddop» – Matteus 3:11, Lukas 3:16

Johannes döparen döper människor i floden Jordan men säger åt dem att efter honom ska komma en som döper dem i helig ande och eld, denne någon är Jesus. Ord­språket används i betydelsen att för första gången klara en svår uppgift.

4. »Intet nytt under solen» – Predikaren 1:9

Predikaren hör till vishetslitteraturen. Den har tillskrivits kung Salomo, som sägs ha levt på 900-talet f Kr, men har troligen tillkommit långt senare.

Författaren ägnar sig åt klarsynt iakttagande angående tillvarons villkor och just detta citat förekommer i författarens resonemang över att vi människor tror oss tänka nya tankar och ha nya idéer, medan i själva verket det mesta är tänkt och gjort av de som levde före oss.

Ordspråket används när vi inte utan vidare accepterar att någon säger sig komma med något nytt.

När Josef besökte sina bröder som vaktade familjens boskap kastade de honom i en brunn där han skulle ha svultit ihjäl, men när en kolonn slavhandlare kom förbi såldes han istället till dem.

© Konstantin Flavitsky

5. »Roten till allt ont» – 1:a Timoteusbrevet 6:9

Uttrycket förekommer i Paulus första brev till sin medarbetare Timoteus som han har lämnat kvar i staden Efesos för att leda den församling som har bildats i staden. I brevet kritiserar han församlingsmedlemmarnas girighet med förmaningen ”Ty penningbegäret är en rot till allt ont.” Ordspråket används när vi tycker oss se en grundläggande orsak till något som vi uppfattar som ont.

6. »Skilja agnarna från vetet» – Matteus 3:12 Lukas 3:17

Även här är det Johannes döparen som talar. Han berättar om vad Jesus ska göra och använder bilden av hur man när man tröskar skiljer sädeskornet från höljet som omger det, för att Jesus till slut ska skilja det onda från det goda. Ordspråket används när man menar att man vill rensa bort något dåligt till förmån för det som är bra.

7. »Sitt eget kött och blod» – 1:a Mosebok 37:27

Patriarken Jakobs älsklingsson hette Josef. Josefs bröder var så avundsjuka på honom att flera av dem ville döda honom. Men äldste brodern Ruben vill rädda sin lillebrors liv och påpekade att de inte kunde döda Josef eftersom han var deras bror, deras eget kött. Josef blev istället såld som slav och hamnade i Egypten.

Ordspråket används när man vill understryka lojaliteten till de människor man är släkt med.

Bonad.

Bonad.

8. »Störst av allt är kärleken» – 1:a Korinthierbrevet 13:13

I Bibeln finns två brev som den missionerande aposteln Paulus skrev till den kristna församlingen i Korinth. I det första brevets trettonde kapitel prisar han kärleken och citatet i sin helhet lyder enligt Karl XII:s bibel: »Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kär­leken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.»

9. »Det är A och O» – Uppenbarelseboken 1:8

I Johannes uppenbarelse heter det enligt 1917 års översättning: »Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.» Det betyder att Jesus är början och slutet eftersom uttrycket syftar på den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet: alfa (A och omega Ω ). Ordspråket används när man vill sammanfatta något som varande det viktigaste och mest avgörande.

A och Ω på ett kyrkfönster.

A och Ω på ett kyrkfönster.

© Jonathunder

10. »En läpparnas bekännelse» – Jesaja 29:13

Här klagar profeten Jesaja över israeliterna som han tycker har vänt sig från Gud och bara ärar honom med ord, inte med sitt hjärta. Ordspråket används om människor som låtsas tycka något eller bekänna sig till en sak, men man förstår att de innerst inne har en annan åsikt.

11. »En nagel i ögat» – 4:e Mosebok 33:55

Gud talade till Moses och förklarade att när de kommer till Kanaans land måste israeliterna fördriva alla som bor där, annars skulle de som fick stanna kvar, bli till stort besvär för landets nya herrar.

I de svenska bibelöversättningarna är metaforen för besvär törnen och taggar i ögon och kropp, ordet nagel är hämtat från tyska bibelöversättningar i betydelsen spik/tagg. Ordspråket används idag när man vill påpeka att något är till förtret eller förargelse.

Jesaja som rysk ikon.

12. »Se om sitt eget hus» – Jesaja. 38:1

Profeten Jesaja ger råd åt den döende kung Hiskia i Juda rike och säger åt
honom att se om sitt hus. Hiskia ligger fördöden och måste se till att lämna över ett land i ordnade förhållanden innan han dör. Gud är dock nådig och ger Hiskia femton år extra att leva för att han just ska kunna ordna upp allt. Ordspråket används när vi menar att man först och främst måste ta itu med sina egna viktiga angelägen­heter.

Publicerad i Släkthistoria 11/2020