Vad betyder skidror och flatåker?

Jag försöker läsa lantmäterihandlingar från tiden för laga skiftet. Men vad står skidror, kringlor, bredingar, korsåker och flatåker för?

FRÅGA Jag försöker läsa lantmäterihandlingar från tiden för laga skiftet. Men ingen, inte ens lantmäteriet, tycks veta vad flera benämningar står för: skidror, kringlor, bredingar, korsåker och flatåker. Var kan jag finna dessa ords innebörd?

SVAR I sådana handlingar påträffas mycket riktigt ord för olika typer av åker- och betesmark, inägor och jordremsor, som var mer eller mindre självklara då, men som de flesta i dag inte har i sitt ordförråd. Benämningarna varierar förstås också med dialekterna mellan olika delar av landet.

Om inte sökning i Svenska Akademiens ordbok, tillgänglig på nätet på g3.spraakdata.gu.se/saob, eller i Svenskt dialektlexikon av J. E. Rietz, utgivet 1862–67 och tillgängligt på www.runeberg.org/dialektl, ger någonting, så kan du vända dig till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU). Skulle de inte ha uppgift om något av dina ord, så är de ändå tacksamma att genom din förfrågan få belägg på ett förut oregistrerat ord. Ange därför källa noga.

Publicerad i Släkthistoria 4/2015