Bondelivets titlar

Huvuddelen av befolkningen bodde länge på landsbygden, i byar eller i fritt belägna gårdar och hus. Men det fanns inte ett slags bonde, det var en hierarki med många benämningar.

Huvuddelen av befolkningen bodde länge på landsbygden, i byar eller i fritt belägna gårdar och hus. Men det fanns inte ett slags bonde, det var en hierarki med många benämningar.

Ofta är det skattskyldigheten och beroendeställning till markägare som är grunden till nomenklaturen. Begreppet jordnatur användes för att dela in gårdarna efter ägandeformer. Överst fanns adeln med sina frälsegårdar, som var befriade från skatt. Skattegården ägdes av en självägande bonde medan kronogården ägdes av staten. I Sverige finns två adelstitlar, greve och friherre. Den senare tilltalades med baron, men hustrun med friherrinna. Den gård där adelsmannen bodde kallades sätesgård.

 • Skattebonde Självägande, betalar skatt till kronan, rösträtt.
 • Kronobonde Brukar kronohemman, betalar avrad, har rösträtt, besittningsrätt och förköpsrätt.
 • Hemmansägare Själv­ägande, samma rätt som skattebonde.
 • Kyrkbonde Bonde eller åbo på kyrkans jord.
 • Landbonde/landbo Arrendator på 49 år, äger hus och inventarier, obetydlig dagsverksskyldighet.
 • Frälsebonde Landbo på jord tillhörande frälse, ingen rösträtt, avrad in natura, pengar eller dagsverken.
 • Hemmansbrukare Arrendator av annans jord, landborätt.
 • Arrendator Nyare benämning på landbo.
 • Åbo Landbo, har arvsrätt till barn/barnbarn.
 • Prebendebonde Bonde på kyrkans jord, betalar lön till biskopen.
 • Birkarl Storbonde med ensamrätt på handel och att beskatta samer.
 • Hälftenbrukare Brukar någons gård mot hälften av avkastningen.

Därutöver finns många benämningar på obesuttna:

 • Torpare Depositionsrätt på livstid, krav på dagsverken.
 • Panttorpare Torp på 49 år, äger byggnader, djur och inventarier, liten dagsverksskyldighet.
 • Skogstorpare 15 skattefria år, 50 års arrende, jobbar i skogen.
 • Backstugusittare Hus på ofri grund, arbetar hos jordägaren, andra bönder eller med hantverk.
 • Dagkarl Arbetar mot mat och dagpenning, bor i torp eller backstuga.
 • Statare Gift lantbruksarbetare, 1-årskontrakt, hustrun mjölkningspliktig, lön in natura, bor i flerfamiljshus.
 • Undantagsman/födorådstagare Kontrakt på rätt att bo som ålderspension.
 • Inhyses Bor hos någon mot tjänster.
 • Inhyseshjon Gammal piga eller dräng som får bo kvar.

Källa: Släktforskning I av Eva Edberg, Stefan A Ascher, Marianne Jonasson och Sten-Sture Tersmeden.

Läs också:
Soldattorp i Östbo.
Fastigheter

Den svenska byråkratin har haft koll på det mesta – men inte torpen! Dock finns det sätt att hitta dem. Professor Lars Ericson Wolke berättar hur man går tillväga!

Livsöde

Berit Lindgrens mormor Ottilia gifte sig med en soldat 1897 och de bosatte sig i ett soldattorp i Småland. När både maken och alla barnen blev sjuka, fick hon sköta torpet själv.

Fastigheter

Det är inte alltid så lätt att hitta platserna där förfäderna levde. Men ge inte upp! Det finns många olika vägar att gå för att nå målet. Här är åtta steg som kan ta dig långt!