Så boss och agnar rök

När vi gräver oss ned i 1700-talet och försöker föreställa oss en bondevardag är det lätt att glömma alla timmar och dagar som tillbringades på logen med att banka ut sädeskornen med hjälp av slagor. Vilket slitgöra!

När vi gräver oss ned i 1700-talet och försöker föreställa oss en bondevardag är det lätt att glömma alla timmar och dagar som tillbringades på logen med att banka ut sädeskornen med hjälp av slagor. Vilket slitgöra!

Men på 1800-talet kom ett språng i den tekniska utvecklingen. I bildspelet upptill på den här sajten dyker en spännande bild upp med en samling arbetskarlar framför ett tröskverk. Fotot kommer från en artikel i senaste numret av Släkthistoria, där Ingvar Körberg berättar om sin fars barndom på en gård i Närke. Det var en uppväxt fylld av arbete på gården, och dit hörde tröskningen. När kortet är taget kan man föreställa sig att hjul och remmar rör sig, kärvarna matas in och boss och agnar yr i luften.

På tröskverket står det Thermænius med stora bokstäver. Verket kom alltså från en mycket känd firma som också fanns i Närke.

Bilden är tagen 1909, men Thermænius hade då redan tillverkat tröskverk i över sextio år. På Släkthistorias facebooksida har Tage Karlsson bidragit med en länk till en fantastisk liten film på Filmarkivet. Den visar när den tiotusende tröskan rullas ut från Thermænius & Sons tröskverksfabrik i Hallsberg. Tröskverket är fint, men intressant är också att se karlarna gå ut till lunchrasten, alla med mössa eller hatt på huvudet, och en del till och med ledande en cykel.

Filmen är gjord mitt i tröskverkets storhetstid. Det stationära tröskverket behöll sitt grepp i hundra år, men kraftkällan som drev ändrades från ox- och hästvandringar till lokomobiler och senare traktorer och elmotorer. Thermænius & Son var mycket framgångsrikt och tillverkade nästan femtiotusen stationära tröskverk innan skördetröskan tog över.

Inte förrän på 1950-talet togs de ur bruk och ställdes i hagarna att ruttna och rosta sönder. Tröskverket hade fått hjul och kallades skördetröska. Men tänk ändå, vilket framsteg det var jämfört med slagorna.

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=162