Vad betyder begreppet mantal?

Jag har sett att det ofta finns siffror (bråktal) bredvid personers namn i husförhörslängder. Det verkar vara fråga om bönder. Ibland är det hela uträkningsserier. Vad handlar det om?

FRÅGA: Jag har sett att det ofta finns siffror (bråktal) bredvid personers namn i husförhörslängder. Det verkar vara fråga om bönder. Ibland är det hela uträkningsserier. Vad handlar det om?

**SVAR Anteckningarna rör mantalsstorleken på de gårdar som personerna ägde. Ibland har prästen gjort notering om sådant i husförhörslängder, ibland inte. Det varierar mellan olika tider och olika orter. Andra källor där man kan hitta en gårds mantalsstorlek är bouppteckningar, mantalslängder och lantmäterihandlingar.

Ordet mantal används redan i fornsvenska om antal av män eller människor. Det återkommer i termer som mantalsregister, mantalslängd, mantalsskrivning. I fastighetssammanhang betecknar 1 mantal ett hemman (en gård) som i början av 1600-talet ansågs kunna försörja en familj. Man räknade med vad åkrar, ängar, skog och fiskevatten gav. Mantalsstorleken har däremot inget direkt samband med areal.

Många gårdar var inte så bärkraftiga, utan fick då en mindre mantalsstorlek, till exempel 3/4 mantal. Under 1700-talet kom därtill en uppsplittring av ägor i gång, så att en normalstor gård under tidens gång fick en betydligt mindre mantalsstorlek än en sådan haft tidigare. Det är fråga om en förskjutning av vilken bärighet som ett mantal ansågs stå för.
I viss mån fick man också gradvis ut mer av jorden i takt med jordbrukets utveckling. In på 1800­-talet är hemmansstorlekar på exempelvis 1/8, 1/16, 1/32 eller 1/64 mantal vanliga, medan ett hemman på 1 mantal är en klart förmögen gård. Godsegendomar omfattade flera mantal.

Gårdarna kunde vara skatte-, krono- eller frälsegårdar (blandformer fanns också). Skattebönder var mer självständiga och i regel mer välbeställda än krono- och frälsebönder som betalade till kronan eller adelsmän för att bruka marken.