Radissons svenska rötter

Hotellkungen Curtis Carlsons anor leder tillbaka till Värmland. Där finns såväl skogsfinnar som släktingar till de stora värmlandsikonerna Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding.

Curtis Carlson var en stor affärsman och entreprenör. Han föddes 1914 i Minnesota och innan han vandrade vidare 1999 hade han hunnit bygga upp en stor internationell koncern, Carlson Companies Inc., numera kort och gott Carlson. Där ingår bland annat hotellkedjorna Radisson och Radisson Blu, och reseföretaget Carlson Wagonlit.

Strand Hotel i Stockholm

Curtis föräldrar var också födda i Amerika, men far- och morföräldrarna hade svenska och danska rötter. Carl Adolf Carlson, föddes 1854 i Nottebäck i Småland, Kristina Nilsdotter föddes samma år i Sunne i Värmland. Morfar Hans Peterson föddes 1846 i Danmark och mormodern Maria Anderson kom från Stora Mellby i Västergötland. Om du är släkt med någon av dem har du också Curtis i släkten.

Anorna leder tillbaka i Värmland, och när man är där finns såväl skogsfinnar som släktingar till de stora värmlandsikonerna Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding.

Den unge Curtis började sin karriär med att göra en förmögenhet på att starta företaget Gold Bond Stamps som skötte lojalitetsprogram i livsmedelsaffärer – där kunden samlade ”frimärken” som man kunde lösa in och få rabatt. Sedan utvecklades affärerna med sjukhus, hotell och resebyråer. Nu omsätter Carlson Worldwide 37 miljarder dollar och har 100 000 anställda!

Spännande i släktsammanhang är att Curtis Carlson lever vidare i företaget genom först sin dotter och nu sin dotterdotter, Diana Nelson, som är ordförande i bolagets styrelse. Så nästa gång du ser en Radisson-skylt – tänk på alla som tog båten över Atlanten på 1800-talet. Vi kanske hade behövt dem här.

Källa: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (1996)