Vilka soldater har varit ute i krig?

En läsare har flera soldater bland sina förfäder, framförallt i Kronobergs län. Hur tar man reda på om de varit i krig?

Hur får man reda på om ens ana deltagit i något krig? Här slaget vid Bornhöft 1813.

© Armémuseum

Fram till och med vårt senaste krig, det mot Norge år 1814, deltog de flesta (om än inte alla) svenska soldater ute i något krig. De olika rullor, till exempel Generalmönsterrullor, som finns tillgängliga på internet ger dock relativt begränsade kunskaper om dessa soldater. Förklaringen är att dessa mönstringar i allmänhet ägde rum i fredstid och därmed i bästa fall kan ge information i efterhand om krigstjänstgöring.

Som alltid när det gäller forskning om soldater ska man följa en soldat i dessa generalmönsterrullor för att få en grundläggande stomme av kunskap om hans militära bana.

Förbandshistoriken

I den mån man inte får direkta ledtrådar av noteringar i generalmönsterrullan bör man gå tillväga på följande sätt. För det första gäller det att se om soldatens regemente har en tryckt förbandshistorik. Om så är fallet ska man slå i den och se om hela eller delar av regementet deltog i något krig under den egna förfaderns militära tid.

FÅ FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

I så fall är nästa steg att söka i det bevarade regementsarkivet på Krigsarkivet i Stockholm (ej mikrofilmat eller utlagt på internet) efter olika former av rullor som förhoppningsvis täcker krigsåren helt eller delvis. Dessa rullor kan gå under olika namn som brödmönstringsrullor, namnrullor, embarkeringsrullor och så vidare.

Regementsarkiven

Genom att gå igenom samtliga rullor som kan vara aktuella för den aktuelle soldaten hittar man till slut ett antal pusselbitar, som ger en bild av hans krigsdeltagande.

Om soldaten sedan har stupat eller sårats så kan det finns andra handlingar i regementsarkivet som ger värdefulla upplysningar om hans sista tid (t ex sjukhusräkenskaper och dito rullor) eller om ekonomisk hjälp till de efterlevande (uppgifter om begravningshjälp i regementets räkenskaper).

Publicerad i Släkthistoria 6/2018