Så söker du i polisrapporter

Polisunderrättelser var namnet på häften där alla människor som på något sätt hade haft med polisen att göra riskerade att hamna. För släktforskare kan dessa uppgifter ge genvägar till ny information.

Konstapel E Strömberg i Gävle

Så såg poliserna ut för 100 år sedan. Konstapel E Strömberg i Gävle, 1912.

© Reimers, Gustaf Wilh. /Länsmuseet gävleborg

Kring förra sekelskiftet krävdes det inte mycket för att man skulle häktas eller efterlysas. För den som var fattig var det ännu lättare hänt att hamna i klammeri med rättvisan – och det var ofta svårt att bevisa sin oskuld.

Det var i lag förbjudet att inte ha sin försörjning tryggad. Det kunde räcka med att sakna arbete för att hamna i brottsregistret. Stöld var ett mycket allvarligt brott och det angavs alltid om det var första, andra eller tredje gången som man dömdes för det.

Det gick inte heller an att resa runt utan tillstånd – lösdriveri var ett brott långt in på 1900-talet. Först fick man en varning, men greps man igen kunde man dömas till tvångsarbete.

Lösdrivare och efterlysta personer

När man anar att en släkting kan ha anklagats för brott, eller suttit i fängelse, är polisunderrättelserna en bra källa att kontrollera. Dessa samlades i häften som polismakten gav ut mellan 1878 och 1967.

Häftena innehöll till exempel förteckningar över lösdrivare och efterlysta personer. Även de som blivit av med körkortet eller precis släppts från fängelset fanns med. Liksom listor över stulna föremål.

Det var polismästarnas uppgift att rapportera till Rikspolisstyrelsen om vilka kriminella som fanns inom deras distrikt. Dessa rapporter samlades i ett häfte. Till en början utkom polisunderrättelserna på tisdagar och fredagar, och uppgifterna var då omkring en vecka gamla.

Rättegångsprotokoll och fängelsearkiv

En bit in på 1900-talet utkom de varje dag. Häftet sändes ut till alla polisstationer, häkten, fängelser och domstolar i hela landet och var den tidens brotts- och spaningsregister.

Polisunderrättelserna innehåller korta notiser om misstänkta brottslingar. Deras utseende beskrevs noggrant, och ibland fanns även fotografier med i häftena. Det finns tryckta register där man kan se vilka utgåvor av polisunderrättelserna som en person figurerar i.

Dessa uppgifter kan ge ingångar till att forska vidare i andra handlingar som till exempel rättegångsprotokoll, lösdrivarprotokoll och fängelsearkiv.

Polisunderrättelserna digitalt

Det var Detektiva avdelningen vid Stockholmspolisen som redigerade polisrapporterna till ett fyrsidigt häfte.

I oktober 1939 tog Statens kriminaltekniska anstalt över utgivningen. Arkiv Digital har skannat polisunderrättelserna med register från 1878 fram till 1948. I original förvaras de på landsarkiven.