Så hittar du smederna i arkiven

Smederna hade generellt en stor yrkesstolthet och ansåg sig ha en mycket högre social status än jordbruksbefolkningen. De var ju de viktigaste länkarna vid järnbruken. Här berättar släktforskaren Ulf Berggren hur du hittar smederna i din släkt.

En smed med ett arkiv i bakgrunden

Smeder finns i bland annat avräknings-böcker, domböcker och brukslängder. Här Gustaf Pettersson på en odaterad bild.

© Länsmuseet Gävleborg

Bruksarkiven är en naturlig källa när man söker detaljer om smederna i sin släkt. De är ytterst sällan digitaliserade och kan finnas på olika ställen. Den viktigaste handlingen i bruksarkiven är avräkningsboken. Där hittar man de anställdas löner och skulder. Man kan då se såväl vilket arbete de utfört som mot vilken ersättning, samt vad de tagit ut i varor som en del av lönen (exempelvis malt, salt, säd, tobak).

Här framgår också extrainkomster, såsom överjärn när de presterat mer än de behövde. Varje smed brukar ha ett eget uppslag i boken där vanligtvis smedernas prestationer står på högersidan och vad de tagit ut på vänstersidan.

En annan viktig speciell källa för smeder är de särskilda domböcker för bruken som kallas hammartingsprotokoll. Det fanns flera särskilda domstolar för gruv- och bergshanteringen, bergstingsrätterna. Av dessa var hammartingen inriktade på bruken.

Tingen hölls normalt en gång per år, men liksom vid häradstingen förekom extra förrättningar när något speciellt hade hänt. Man höll hammartingen för varje distrikt (bergmästardöme) för sig och ibland på flera olika platser inom området. Protokollen fördes i två exemplar varav det ena sparats i Bergskollegiums arkiv på Riksarkivet i Stockholm och finns på Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR), och det andra finns i bergmästardömets arkiv på landsarkiven.

Åldermansting

Hammartingsprotokollen är ofta mycket innehållsrika. De tidigaste protokollen är från 1650-talet, men brukar tyvärr inte vara särskilt omfattande. Kanske för att smederna vid denna tid ännu hade helt egna ting för sina inre angelägenheter. Dessa kallades åldermansting (eller åldermansmöten), men protokollen från dem finns tyvärr mycket sällan kvar. Några finns dock bevarade i Bergskollegiums arkiv.

Från cirka 1700 börjar hammartingsprotokollen vara innehållsrikare och vid den tiden finns alla i allmänhet också bevarade. Protokollen fördes en bit in på 1800-talet.

Precis som vid andra domstolar finner man här tvister och brott, men i detta fall sådana som begåtts på bruken, exempelvis järnstölder. Tvisterna kunde vara med arbetsgivaren men också mellan anställda, till exempel förekom det att smeder beklagade sig över att masmästarna levererade dåligt tackjärn.

Brukssmeder

Protokollen innehåller också en hel del som hör samman med att brukssmederna fungerade som ett skrå. Där finns bland annat smedernas hela karriär, från antagning av lärgossar, ibland med uppgifter om far eller födelseplats, till erhållandet av mästersvens- och mästarbrev. Här framgår också utnämning av åldermän (denne var den högst uppsatte smeden i distriktet och skulle också vara den skickligaste).