Så hittar du dina förfäder och lär känna dem

För den som släktforskar är bouppteckningar steget efter kyrkböckerna. År 1734 blev det lag på att det skulle upprättas bouppteckning efter de som avlidit. ArkivDigitals bouppteckningsregister gör det enklare att hitta i bouppteckningar. Sök i registret och leta rätt på dina förfäder.

© Arkiv Digital

I bouppteckningsregistret går det att söka på personens namn och det årtal som bouppteckningen gjordes samt län och den församling personen tillhörde vid tidpunkten för sin bortgång.

– Ett tips är att inte bara söka på årtalet personen avled i boppuppteckningsregistret. Det beror på att det ibland dröjde till året efter, eller i vissa fall ännu längre, innan bouppteckningen gjordes. Jag rekommenderar därför att man söker på ett tidsintervall med start samma år som personen avled och ett par år framåt i tiden, förklarar Ann-Louise Paulsson som jobbar som marknadskoordinator på ArkivDigital.

Bouppteckningarna visar också information om den avlidne hade arvingar, tillgångar, skulder och listor på ägodelar.

– I äldre bouppteckningar är de listorna mycket detaljerade och omfattande. Minsta lilla ägodel finns med. Det kan till exempel stå hur många bestick den avlidne hade, hur många uppsättningar kläder och hur många par skor.

Läs mer här hur du hittar rätt i bouppteckningar

Lag på att upprätta bouppteckning

Ann-Louise Paulsson berättar att det år 1734 blev lagkrav att upprätta en bouppteckning efter de som avlidit. Enligt lag ska bouppteckningen redovisa den avlidnes samtliga tillgångar och skulder vid tidpunkten för bortgången och vilka som är dödsbodelägare. Hos ArkivDigital finns bouppteckningarna från äldsta tid fram till år 1960 för alla län.

– De tidigaste bouppteckningarna finns ofta i storstäderna och i Malmö finns bouppteckningar bevarade från 1540-talet. Den avlidnes arvingar fick originalhandlingarna av bouppteckningen och ArkivDigital har nu avfotograferat de bouppteckningar som bevarats i arkiven, berättar Ann-Louise.

© Arkiv Digital

Så här ser bouppteckningarna ut

Bouppteckningen inleds med en ingress där det framgår vem den avlidne var och vilka som är arvingar, till exempel den efterlevande maken/makan eller barnen.

– Det här är ett bra sätt att bekräfta släktskap som man tidigare kanske varit osäker på. I bouppteckningen ska det tydligt stå vem som är son eller dotter till den avlidne.

Efter det första avsnittet följer en lista med allt som fanns i den avlidnes hem för tidpunkten när bouppteckningen gjordes.

– Genom att få reda på vad den avlidne ägde, om det fanns skulder i dödsboet och vad som fanns i hemmet får man mer kunskap om hur ens förfäder faktiskt levde. Det går nästan att föreställa sig hur deras hem såg ut eftersom listan är så pass detaljerad.

Bouppteckningar är också ett bra hjälpmedel för den som letar efter försvunna emigranter.

– Om man letar efter en person som emigrerat och inte vet var personen tagit vägen så vill jag rekommendera att man tittar i moderns eller faderns bouppteckning. I bouppteckningen finns information om arvingar och förhoppningsvis finns namnet på barnet som emigrerat med bland namnen på arvingarna och har du tur finns även personens vistelseort med.

Nu är det enklare att leta i bouppteckningarna

Att söka i bouppteckningar kan vara tidskrävande eftersom de inte ligger i någon exakt ordning. ArkivDigital har därför skapat ett register där det går snabbt att hitta rätt bouppteckning.

– Bouppteckningsregistret har funnits sedan 2017 och har uppdaterats flera gånger. Den senaste uppdateringen gjordes i november 2021 och nu har innehållet i registret mer än fördubblats, berättar Ann-Louise. Nu finns det mer än 6,2 miljoner sökbara namn i bouppteckningsregistret. Det återstår dock en del innan registret är komplett och det blir fler uppdateringar av registret framöver.

Läs mer om bouppteckningar här