Så hittar du bilarna i arkiven

Redan på Göteborgsutställningen 1891 visades den första bensindrivna bilen upp i Sverige. Men det skulle dröja många år innan bilen nådde de breda massorna. Här får du tips på hur du hittar bilarna i arkiven.

Fordonsregister

Om du vill ha information om ett äldre fordon beställer du ett utdrag ur fordonsregistret på riksarkivet.se (vänster). Då får du en kopia av handlingarna (kortet nedan).

© Holger Ellgaard

 Många av de förfrågningar Riksarkivet och landsarkiven får från allmänheten handlar om gamla fordon. Hos landsarkiven finns länsstyrelsernas registerkort. Länsstyrelserna blev ansvariga för att hålla fordonsregister från 1916 och hade den rollen fram till 1972. Då registrerades fordon med länsbokstäver för det län där ägaren bodde.

Om bilen bytte län överfördes den till registret i det nya länet och fick ett nytt registreringsnummer.

Utdrag ur fordonsregistret

Vill du ha uppgifter om en gammal bil (fram till 1972) och känner till registreringsnumret (ibland räcker motor- eller chassinummer) kan du beställa utdrag ur fordonsregistret på riksarkivet.se/fordonsregister. Förfrågan skickas till rätt landsarkiv och efter några veckor får du uppgifterna, bland annat om ägare.

Det går också att besöka landsarkiven och själv leta bland registerkorten. Det är tidsödande men då kan man till exempel leta reda på vilken bil en viss person ägde. Digitalisering av landsarkivens registerkort pågår och när den är klar öppnas nya sökmöjligheter. Söker du uppgifter om ett fordon efter 1972 finns de hos Transportstyrelsen. Uppgifter om avregistrerade fordon 1972–94 kan beställas på sok.riksarkivet.se/fordonsarkiv.

Tänk på att samma registreringsnummer kan ha tillhört flera fordon. När en bil skrotades eller bytte län fick en annan bil detta nummer. Du kan därför få fel bil och googla märke/årsmodell.

Publicerad i Släkthistoria 4/2020

Registreringskskylt från Stockholms län före 1973.

Bilar i långa rader på stormarknaden Wessels parkering

Bilar i långa rader på stormarknaden Wessels parkering i Örebro 1967.

© Örebro Kuriren/Örebro läns museum
Läs också:
Arkiv

Fordonsregistret är inte något enbart för veteranbilsfantaster. Där kan också finnas mycket information om släktingar.

Livet förr

Det började som en leksak för överklassen men kom att stöpa om landet i grunden. Miljöerna som omger oss, vår kultur, vårt sätt att se på världen – allt förändrades när bilismen nådde de breda massorna.

Livet förr

Den gick lika bra att använda för transporter som för lek, och under första halvan av 1900-talet såg man sparkstöttingen överallt vintertid. Uppfinningslustan var stor – inte mindre än 148 patent togs för att utveckla det effektiva transportmedlet.