Ryssarna som byggde Göta kanal identifierade

Ryska krigsfångar deltog i byggandet av Göta kanal. Nu har dessa personer kartlagts av lokalhistorikern Ola Lönnqvist.

Många ryska soldater deltog i arbetet med att anlägga Göta kanal. På bilden kanalöppningen vid Mem i Östergötland 1832.

Lokalhistorikern Ola Lönnqvist från Söderköping har grävt djupt i arkiven över de män som arbetade med anläggningen av Göta kanal under åren 1810–32. Han har främst fokuserat på de ryska krigsfångar och desertörer som deltog i arbetet.

De hade kommit till Sverige under finska kriget 1808–09. Vissa av dem hade tagits till fånga och andra hade deserterat. Inför kanalbygget organiserades de i ett pionjärkompani som leddes av svensk militär. Uppgifterna om de enskilda ryssarna har Lönnqvist hittat i kyrkböcker och i kanalbolagets arkiv.

Han har kallat sin bok Den ryska invasionen eftersom det var så ryssarnas närvaro uppfattades av lokalbefolkningen medan kanalbygget pågick i deras hemtrakt. I arkiven finns det tydliga spår av främlingsfientlighet. Vissa ryssar blev dock integrerade och bildade familj med svenska kvinnor, medan andra ansökte om tillstånd att få återvända till hemlandet.

Boken säljs via författarens hemsida.