Mormonledaren Joseph Smith predikade släktforskning

Till genealogins främsta pionjärer hör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De har ända sedan mitten av 1800-talet sökt sina förfäder av religiösa skäl, men resultatet av deras arbete kommer alla släktforskare till godo.

Joseph Smith grundade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vanligen kallad mormonkyrkan.

© Universal History Archive/Universal Images Group/Getty

Kyrkans grundare Joseph Smith har berättat om en uppenbarelse han hade redan som tonåring. Enligt Smiths berättelse mötte han ängeln Moroni som bland annat citerade två bibelverser ur en av Gamla testamentets profetböcker (Malaki 5:5–6):

Se, jag ska sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder.

Utifrån detta korta stycke i Bibeln utformade Smith en lära som går ut på att kyrkans medlemmar bör förrätta ställföreträdande dop för sina förfäders skull. Inom kyrkan föreställer man sig att det dop som genomförs medför att deras förfäder, som de tror lever i andevärlden, får ett erbjudande om att ta emot Jesu Kristi evangelium.

– Så tidigt som den 10 augusti 1840 introducerade Joseph Smith läran om dop för de döda. Det första dopet genomfördes i Nauvoo tempel (Illinois, USA) söndagen den 21 november 1841. De som under sin livstid inte haft tillfälle att ta emot evangeliet får genom dessa dop en ny chans, men det står dem fritt att acceptera eller förkasta de förrättningar som utförts för dem, säger Urban Girhammar, som är en av kyrkans släktforskningsledare. Han påpekar också att det finns ett ställe i Paulus brev i Nya testamentet som antyder att man även under den kristna kyrkans första tid döpte sig för de döda.

Mormonerna gick in för släktforskning

De första dopen bland kyrkans medlemmar utfördes för förfäder som man kände till genom muntlig tradition och familjeuppteckningar. I mitten av 1800-talet var folkbokföringen
i USA inte så utvecklad, men mormonkyrkan, som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga också kallas efter dess heliga skrift Mormons bok, kom under de följande åren att ägna sig mer och mer åt släktforskning. Rörelsen växte snabbt, främst i USA, men även i Norden och Europa dit man skickade missionärer.

Mormonkyrkans grundare Joseph Smith möter ängeln Moroni som ger honom de ursprungliga plåtarna till Mormons bok. Målning av C C A Christensen.

Samtidigt utvecklades släktforskningen till att bli en allt större del av kyrkans verksamhet. Alla medlemmar förväntades engagera sig för att deras familjer skulle enas i tron även över generationerna. För att det skulle kunna förverkligas genom ställföreträdande dop måste man inom kyrkan ta reda på vilka förfäder varje medlem hade. Redan 1894 bildades Genealogical Society of Utah i Salt Lake City för att samla in böcker och dokument som skulle hjälpa medlemmarna att forska.

Mikrofilmade folkbokföring

1936 började mormonkyrkan organisera mikrofilmning av folkbokföringsregister i både USA och Europa. Arbetet försvårades förstås av andra världskriget, men tog sedan ny fart. De svenska kyrkböckerna filmades på 1940- och 1950-talet. I många länder är befolkningsregister sekretessbelagda under en viss period, i Sveriges fall 70 år. Det innebär att mormonernas arbete med att göra folkbokföringen tillgänglig för sina medlemmar och andra intresserade ständigt fortsätter.

– Vi försöker samarbeta med arkiven i respektive land. Till exempel har vi avtal med Riksarkivet. Samarbetet försöker vi organisera så att det ska bli en win-win-situation för båda parter. Bland annat har vi några kameror stationerade på Stockholms stadsarkiv och allt vi fotograferar blir förstås också tillgängligt för allmänheten via våra samarbetspartners olika tjänster, påpekar Sven Luthman, som är avdelningschef i Norden för kyrkans släktforskningsförening Family Search.

Family Search har tagit över

Föreningen har tagit över den roll som Genealogical Society of Utah tidigare hade
i organiserandet av mormonernas släktforskning. 1999 startade organisationen en hemsida som kallades familysearch.org. Efter några år beslöt man att föra över allt släktforskningsarbete till en ny ideell förening som fick hemsidans namn. Före­ningen sponsras av kyrkan som också har en familjehistorisk avdelning med cirka tusen anställda över hela världen.

– Det allra mesta av arbetet görs dock av oavlönade volontärer. I Norden har vi till exempel 13 kameror som används till att dokumentera folkbokföring och det är endast tre av dem som sköts av vår anställda personal, konstaterar Sven Luthman.

Mormons bok i en utgåva från 1830.

Resultaten av allt dokumenterande samlas i före­ningens sökbara databas. Den är fritt tillgänglig för alla som vill forska i sin släkt. Man kan också organisera och dokumentera sina fynd i föreningens nätbaserade släktträd Family Tree. Det enda man behöver göra är att skapa ett inloggningskonto. Via det programmet kan man också få kontakt med andra som forskar på samma linjer som man gör själv.

Släktforskningscenter

Den som behöver personlig hjälp med sin släktforskning kan också vända sig till något av de 4.800 släktforskningscenter som är knutna till Family Search. Via hemsidan kan man hitta till närmaste center som oftast finns inrymda i de lokala mormonkyrkorna. Föreningen försöker också ständigt engagera frivilliga medarbetare både bland kyrkans medlemmar och bland andra intresserade. Till exempel behövs ständigt många indexerare som gör det insamlade folkbokföringsmaterialet sökbart. Den som vill engagera sig i det arbetet kan få utbildning via föreningens hemsida. Föreningen ordnar också kurser i genealogisk forskning av olika slag. Vissa kurser, exempelvis en om emigrantforskning, körs på svenska, medan merparten av kursutbudet finns på engelska.

FÅ SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!

Family Search samarbetar inte bara med folkbokföringsarkiv över hela världen utan också med andra aktörer på släktforskningsmarknaden, exempelvis företagen Ancestry och My Heritage. Alla som besöker föreningens släktforskningscenter har tillgång även till dessa företags tjänster. Enskilda kyrkomedlemmar kan få särskilt förmånliga abonnemang hos dem.

Även om mycket av mormonernas släktforskningsverksamhet organiseras av Family Search så ingår det också som en viktig del i kyrkans verksamhet. Medlemmarna håller regelbundna släktmöten, kallade Family Tree Gatherings, där familjemedlemmar i flera generationer träffas för att berätta minnen, dela släkthistorier, titta på fotografier och på andra sätt fördjupa släktbanden. För den här verksamheten tillhandahåller kyrkan häftet ”Min släkt” där man kan notera allt man vet om de fyra närmaste generationerna.

Inne i Family History Library får besökarna tillgång till folkbokföringsmaterial från hela världen.

© Elisabeth Thorsell

Det är dock inte bara medlemmar av kärnfamiljer som man försöker engagera i släktforskningen. I ett tal som spritts över världen säger Quentin L Cook, en av kyrkans ledare att ”Oavsett om du är singel, om din make är mindre aktiv eller om du själv ens är medlem i kyrkan, så kan du delta i arbetet med att rädda själar”.

– Det ska dock inte tolkas som att man kan döpa sig för levande släktingar, det är deras val och ingen annans. Ställföreträdande dop genomförs endast för döda släktingar, förklarar Urban Girhammar.

Har stoppats i Ryssland

Family Search är engagerad i dokumentation av släktlinjer över hela världen. För det mesta har organisationen haft ett gott samarbete med olika arkiv, men tidvis har man också stött på motstånd.

– Efter Sovjetunionens fall fick vi komma in och filma i ryska arkiv, men så för några år sedan avbröts det samarbetet. Nu har vi mycket ryskt folkbokföringsmaterial insamlat, men vi får inte visa det eftersom de ryska myndigheterna inte tillåter det. Vi behåller det dock i våra arkiv och hoppas att inställningen i Ryssland blir öppnare framöver, för vi vill gärna komma tillbaka och filma när det politiska läget ändras, säger Urban Girhammar.

På andra håll är dock företrädare för olika arkiv mycket tacksamma för den tekniska hjälp som Family Search kan erbjuda. Som exempel på det berättar Sven Luthman om hur det gick till när Perlestikkerbogen, en tidig dansk kyrkbok, dokumenterades.

– Den skapades av en präst i Nakskov på Lolland under 1600-talet och är förstås ovärderlig. Ändå åkte en person därifrån upp till Riksarkivet i Köpenhamn med den för att få den fotograferad när vi hade en kamera där under en period.

I länder utan folkbokföring

Mormonkyrkans släktforskare arbetar också i länder där det inte finns någon organiserad folkbokföring. I Afrika har man till exempel intervjuat byäldsten i många byar och spelat in deras redogörelser för olika släkttraditioner. För den typen av dokumentation avsatte kyrkan särskilda projektpengar. Anledningen var att de släktforskare som arbetade i Afrika rapporterat att det brådskade att samla in de uppgifter som finns hos olika byäldstar eftersom de blir allt färre i takt med att fler människor flyttar in till städerna.

Alla som samarbetar får kostnadsfritt egna kopior av den dokumentation som görs. Det har också hänt att Family Search fått ge samarbetspartnern en ny kopia när den gamla förstörts.

– Ett exempel på det är vad som hände invånarna på ön Niue, norr om Nya Zeeland i Stilla havet. År 2004 drabbades ön av en svår orkan, kategori 5, den värsta, och arkiven förstördes så att deras viktiga uppteckningar försvann. Tack vare att Family Search varit där och filmat några år tidigare, kunde deras arkiv återställas med nya kopior, berättar Urban Girhammar.

Family History Library (Släkthistoriska biblioteket), det största släktforskningscentret som drivs i mormonkyrkans regi ligger i dess centralort, Salt Lake City i Utah. Även det är tillgängligt för alla släktforskare och inte bara för kyrkans medlemmar. I bibliotekets regi arrangeras regelbundet seminarier om hur man forskar i olika länder. Dessa är tillgängliga för alla besökare. Man kan också hitta information om detta via Family Searchs wiki-sidor. Dessutom anordnas årligen släktforskarkonferensen Roots Tech i staden. Hösten 2019 ordnades en sådan konferens för första gången utanför USA, närmare bestämt i London.

– Det material som finns på biblioteket i Salt Lake City är också tillgängligt via våra släktforskningscenter runt om i världen. Det mesta kan man också nå digitalt via Family Search. Det enda som krävs är att man skaffar sig ett gratis inloggningskonto, förklarar Sven Luthman.

Publicerad i Släkthistoria 3/2020