Lättare söka utvandrare i släkten

Ett nytt register hos Arkiv Digital gör det lättare att söka efter släktingar som emigrerat till USA.

Immigranter anländer till Ellis Island år 1900.

© Library of Congress

Arkiv Digital har sammanställt ett nytt register med drygt 1,4 miljoner svenskar som emigrerade till USA. Redan tidigare hade man samlat bilder på de listor över utvandrare som upprättades av polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Nu har dessa listor samlats i ett sökbart register vilket ska göra det lättare att hitta den släkting man söker. I registret kan man söka på för- och efternamn, födelse- och avresedatum samt även hamn och fartyg om man känner till varifrån och med vilken båt släktingen avreste.