Arkiv Digital har sammanställt ett nytt register med drygt 1,4 miljoner svenskar som emigrerade till USA. Redan tidigare hade man samlat bilder på de listor över utvandrare som upprättades av polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Nu har dessa listor samlats i ett sökbart register vilket ska göra det lättare att hitta den släkting man söker. I registret kan man söka på för- och efternamn, födelse- och avresedatum samt även hamn och fartyg om man känner till varifrån och med vilken båt släktingen avreste.