Hitta rötterna i Skottland!

Skottland skiljer sig på flera sätt från England vad gäller möjligheten att släktforska. Nedan följer en lista över skotska sajter som är till god hjälp när du vill släktforska i Skottland.

Skottland skiljer sig på flera sätt från England vad gäller möjligheten att släktforska. Nedan följer en lista över skotska sajter som är till god hjälp när du vill släktforska i Skottland.

1. *I England ålade* kung Henrik VIII sin statskyrka, Church of England, att föra så kallade kisteböcker (chest books) över alla födda och döda efter att han brutit med katolska kyrkan i Rom 1534. Dessa register innefattar dessvärre inte Skottland som vid den tiden var en egen nation.

Den presbyterianska Church of Scotland har inte varit knuten till staten och har därför mer ofullständiga register. Den kyrkliga folkbokföring som finns är tillgänglig på gratissajten Familysearch eller Scotlandspeople

2. Civil folkbokföring (Civil Registration) infördes först 1837 i Storbritannien och i Skottland från 1855, då man började registrera alla födslar, vigslar och dödsfall hos folkbokföringskontoret (The Register Office) i respektive distrikt.

3. Den första stora folkräkningen gjordes 1801. Före 1841 erbjuder dock folkräkningarna, som finns sökbara till exempel på www.ancestry.se eller www.familysearch.org, begränsad information.

Folkräkningarna har genomförts vart tionde år, men eftersom uppgifterna är sekretessbelagda i hundra år är 1911 års räkning den senaste som finns tillgänglig.

4. Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet emigrerade över två miljoner skottar till bland annat Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. Många ättlingar till dessa emigranter är nyfikna på sina skotska rötter och i Skottland finns därför gott om föreningar och företag som erbjuder hjälp med att söka i de snåriga arkiven.

www.scotlandspeople.gov.uk och www.scotsgenealogy.com erbjuder sökhjälp både på nätet och i sina besökscenter i Edinburgh. Där finns arbetsplatser, datorer och bibliotek för den som vill utforska sina anor på plats.

5. Bokföringsuppgifter från Church of Scotland finns gratis på
www.familysearch.org. På www.talkingscot.com finns länkar och ett diskussionsforum. Den skotska tidningen The Scotsman har en betaltjänst på sajten archive.scotsman.com, där man kan söka i tidningarna från 1817 till 1950.

6. www.highlandfamilyhistorysociety.orghittar du en mängd länkar till olika arkiv, register och släktforskningsföreningar. BBC har också en nyttig webbsida, www.bbc.co.uk/history/0/23493076, där de steg för steg ger råd om hur man börjar släktforska i brittiska källor.