Vilken ätt ägde frälsegården?

Jag har flera gånger läst i husförhörslängderna att vissa gårdar i Norrby var frälsegårdar. Var kan jag läsa och hitta mer uppgifter om det?

Fråga Jag har flera gånger läst i husförhörslängderna att vissa gårdar i Norrby var frälsegårdar. Var kan jag läsa och hitta mer uppgifter om det? Frälsebönder var ju bönder som brukade eller arrenderade ett hemman som ägds av någon inom adeln. Hur långt tillbaka i tiden ligger detta? Finns det förtecknat någonstans vilken adelsätt som ägt gårdarna? Kan närheten till Sala silvergruva ha något med dem att göra?

Svar Sala silvergruva har inget med frälsegårdar att göra, utan det innebär som du skriver att gården var adelsägd, till skillnad från kronogårdar som ägdes av staten och skattegårdar som ägdes av bonden själv. Ofta hade en by olika typer av gårdar.

En frälsegård var alltså ursprungligen adelsägd. Vilka adelsätter som ägt den framgår generellt i de verifikationer som hör ihop med mantalslängderna, och i fastighetshandlingarna, till exempel lagfartsprotokoll efter en försäljning. Dessa finns än så länge sällan på nätet, utan främst på de olika landsarkiven. Ett undantag är lant-mäteriakterna; dessa så kallade förrättningsakter finns tillgängliga gratis på lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se, under Historiska kartor.

Från och med år 1723 kunde även andra än adliga köpa och inneha frälsejord, till att börja med bara borgare. Men namnet frälsegård (och motsvarande) brukade bibehållas. Som framgick i frågan om skatteköp i Släkthistoria nr 2/2014 var det speciellt under 1700-talet dessutom vanligt att arrendatorer fick möjlighet att köpa gården de brukade.