Vilket DNA-test är bäst?

Jag har fått mina misstankar om att jag var adopterad bekräftade och har ett spår jag skulle vilja följa upp med hjälp av dna. Vilka test är bäst?

Fråga När jag var i 50–­årsåldern fick jag mina misstankar att jag var adopterad bekräftade. Min mor dog några år senare och jag vågade aldrig konfrontera henne med min upptäckt medan hon levde. Vårt förhållande var inte av sådant slag och hon gick i graven med sin hemlighet. Men nu efteråt tycks det mig som om hela släkten visste om min adoption – utom jag! Äldre släktingar uppmanade min mor att berätta för mig, men hon kunde eller ville inte. Även mina ”kusiner” visste om det och tyckte att det var ”jobbigt” att behöva bära en sådan hemlighet.

Jag kommer från Danmark och båda mina adoptionsföräldrar var danska. Genom en äldre släkting kom jag i kontakt med en dansk släktforskare som gav mig tips, och på så vis kunde jag hitta min biologiska mor, som dock var död, och tre halvsyskon, varav två var i livet. Vi var alla ”oäkta”.

Själv adopterades jag bort en vecka gammal. Jag har tagit del av min faderskapsutredning och där är det klarlagt att fadern är okänd. Men jag har mina aningar. Jag föddes under andra världskriget och en man berättade i samband med faderskapsutredningen att min mor hade pratat om fester i den tyska förläggningen utanför Århus. Detta spår skulle jag vilja följa upp med hjälp av ett DNA-test. Fungerar tester hos amerikanska företag bäst i detta fall, eller finns det europeiska varianter som vore bättre? Kan ni hjälpa mig med tips om lämpliga kontakter att ta, så vore jag tacksam.

Svar Det finns DNA-test som kan ge mycket specifika ledtrådar när det gäller din biologiska fädernelinje. Det är test som undersöker Y-kromosomen, som följer manslinjen. Det analysföretag som har bäst verktyg för släktforskning är Family Tree DNA och deras produkter används av människor från hela världen. Du skulle kunna börja med deras test ”Y-DNA37”. Det undersöker 37 så kallade STR-markörer på din Y-kromosom.

De 37 markörerna kan liknas vid en 37-ställig kod. Ju närmare släkt på fädernelinjen någon är med dig, desto bättre överensstämmer koden, i princip. Detta eftersom skillnaderna beror på mutationer (felkopieringar) som inträffat slumpvis under generationernas gång. Över bara några få generationer, hinner inte många sådana felkopieringar inträffa.

Efter att ha gjort ett test får du en lista på vilka andra bland företagets för närvarande drygt 532 000 Y-DNA-testade män över hela världen som har en Y-kromosom som är lik din egen, med angivelse av antal skillnader. Har nära fädernesläktingar till dig också gjort testet, så dyker de osvikligt upp i din träfflista. Med nära avses här en gemensam fädernestamfader som levde inom några få århundraden bakåt i tiden.

Mutationer är slumpmässiga, och det gör att även avlägsnare fädernesläktingar kan dyka upp i träfflistan. Testade personer som nätt och jämnt kommer över det satta tröskelvärdet vad gäller antalet skillnader kan ha ett samband med dig på fädernelinjen uppemot 3 000 år tillbaka i tiden.

Markörtestet är bara en början. Visar sig intressanta personer finnas i träfflistan finns möjligheter att genom förfinade analyser få fram noggrannare information om släktskapsavståndet. Y-kromosomen är en veritabel guldgruva för släktforskning på fädernelinjen.

Publicerad i Släkthistoria 5/2015