Ska man välja bort avlägsna DNA-träffar?

När man får svaret från DNA-testet: är det då någon idé att leta efter släktskapet med de mest avlägsna matchningarna? Vår expert svarar på läsarfrågan!

© Shutterstock

Fråga Jag har dna-testat mig och fått en lista på 1 113 personer som jag är släkt med. De närmsta uppskattas vara 2nd Cousin och de mest avlägsna 5th Cousin-Remote Cousin. Är det överhuvudtaget någon idé att försöka leta efter kopplingen till de avlägsna släktingarna?

Svar Generellt kan man säga att det är klokast att börja uppifrån i matchningslistan, alltså de personer som du delar mest DNA med. Där finns ofta större möjlighet att hitta hur ni är släkt. Ett tips för att öka chanserna är att sortera listan efter den största DNA-bit som ni delar (kallas ”Longest Block” hos FTDNA och ”Största segment” hos MyHeritage). Det ger lite större sannolikhet för att personerna längre upp i listan verkligen är närmare släkt.

Så till din fråga, om det är någon mening att försöka hitta släktskapet med de mest avlägsna personerna i listan. Svaret är ja. Det är absolut inte omöjligt att hitta släktskapet med dessa personer. Det kan nämligen vara så att de är närmare släkt med dig än det ser ut. Hur kan det vara så? Jo, det beror på två saker.

För det första är det bara en uppskattning. Uppskattningen av släktavstånd är just en uppskattning och ingen exakt beräkning. Det betyder att släktskaps­avståndet kan ligga både närmare eller längre ifrån än det uppskattade.

Fem syskons matchning med en person som är deras 4-männing.

Begränsad genpool

Särskilt är det svårt med uppskattningarna om du har anorna i ett område med så kallad ”begränsad genpool”, det vill säga områden där befolkningen varit liten under lång tid och andelen giften mellan nära släktingar varit stor. Då är du ofta släkt med dina matchningar via många släktgrenar, vilket medfört att ni ärvt mer lika DNA än vad som är normalt vid ett visst släktavstånd. Det gör att släktskapen ofta hittas flera generationer längre bak än vad uppskattningen visar.

En uppskattad 2nd Cousin med gemensamma anor i ett sådant område kan alltså vara mer avlägset släkt med dig än en 5th Cousin med gemensamma anor i ett område med mer rörlig befolkning.

Syskon ärver olika DNA

För det andra ­ärver syskon olika. Ett barn ärver en blandning av DNA från sina föräldrar, där varje förälder bidrar med 50 procent av sitt DNA. Men syskon ärver olika DNA-blandningar från föräldrarna, vilket gör att de också matchar sina släktingar olika mycket. Det betyder att om du matchar en person med ett uppskattat släktavstånd på 5th Cousin, kanske ditt syskon ärvt betydligt mer DNA som matchar samma person. Här ovan är ett verkligt exempel på hur det ser ut i en familj med fem syskon.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

Om endast ”Syskon 1” testar sig i detta fall, har de så mycket lika DNA att släktskapet kan ligga närmare än 4-männing. Om endast ”Syskon 5” testar sig, så är den gemensamma DNA-mängden däremot så liten att den kunnat komma från ett släktskap på 1600-­talet. Därför är det alltid bra att testa syskon, för att få en bättre uppskattning av släktskapsavståndet.

Det kan alltså vara fullt möjligt att hitta släktkopplingen även till personerna långt ner i din lista, eftersom det ibland är så att slumpen gjort att just du och den personen ärvt ovanligt lite matchande DNA. Men grundtipset är alltid att börja med personerna längst upp i listan, innan du ger dig på dem som finns längre ner. Där är sanno­likheten störst för ett närmare släktskap.

Publicerad i Släkthistoria 12/2018