Vad vet du om nödåren på 1860-talet?

Författaren och historiejournalisten Magnus Västerbro arbetar med en ny bok om hungers­nöden i Norrland, Småland och Blekinge på 1860-talet – och vill ha hjälp av Släkthistorias läsare.

Magnus Väster­bros bok om nödåren kommer ut i augusti 2018.

© Johanna Hanno

Magnus Västerbro intresserar sig ofta för katastrofer och hur de påverkar samhället. Hans förra bok handlade om pesten på 1700-talet.

– Katastrofer belyser samhällets grundläggande strukturer, de blottlägger orättvisorna och hur samhället egentligen fungerar. I krissituationer framkommer det vem som räknas och inte räknas, säger han.

Nu har han riktat blicken mot Sveriges sista stora hungersnöd 1866–68 och under 2018 kommer han att ge ut en bok om denna tid. Svälten drabbade främst Norrland, men även Småland och Blekinge. Dåliga skördar fick katastrofala följder. Missväxtåren anses också ha bidragit starkt till att emigrationen till Amerika tog fart.

Perioden satte spår i det svenska folkdjupet, spår som finns kvar än idag.

– 50 och 100 år efter nödåren gjorde tidningar insamlingar av berättelser och det strömmade in mängder. Аven när Olle Hägers och Hans Villius dokumentär om perioden, Ett satans år, kom 1977 var minnena levande inom många släkter. Nu märker jag att när jag pratar om min bok så dyker det upp igen. Det är ändå bara fyra generationer bort, så det verkar vara många släktforskare som har berättelser.

Hjälp med berättelser

I arbetet med boken vill Magnus Västerbro nu ha hjälp från Släkthistorias läsare. Har du berättelser om vad som hände under Sveriges sista hungersnöd på 1860-talet? Mejla red@slakthistoria.se. Vi vidarebefordrar berättelserna till Magnus Västerbro.