Vad var en mamsell?

Ibland stöter man på titeln mamsell. Vad var en mamsell och vem kallades så?

Hulda Sjögren betitlades mamsell.

SVAR: Ordet mamsell är ursprungligen en försvenskning av det franska ordet mademoiselle, för ogift kvinna. Det användes först för ogifta kvinnor i ”finare familjer”, men som inte var adel. Senare användes det mer allmänt för ogifta kvinnor, utom bland allmogen och de lägsta skikten i städerna. Och dessutom för kvinnor i typiskt kvinnliga yrken, som lärarinnor och expediter. Ordet började användas i slutet på 1700-talet och var ännu i bruk i mitten av 1900-talet.

Läs också:
Yrken

I september 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor både fick rösta och var valbara. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen – en i första kammaren, fyra i den andra. De hälsades med orden: ”Mina herrar!”

Arkiv

Vilket arbete utförde egentligen kvinnor och män i historisk tid? Genom att titta på beskrivningar i domböcker och andra källor har forskare i Uppsala fått svar.

Sex i bondesamhället 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal
Livet förr

Sexuella relationer är onekligen en förutsättning för släkters fortlevnad – och därmed även för släktforskning. Läs mer om svenskarnas sexliv från 1600-talet till idag.