Läs också

Sommar på kollo

Hulda Sjögren betitlades mamsell.

Vad var en mamsell?

Ibland stöter man på titeln mamsell. Vad var en mamsell och vem kallades så?

10 mars 2014

SVAR: Ordet mamsell är ursprungligen en försvenskning av det franska ordet mademoiselle, för ogift kvinna. Det användes först för ogifta kvinnor i ”finare familjer”, men som inte var adel. Senare användes det mer allmänt för ogifta kvinnor, utom bland allmogen och de lägsta skikten i städerna. Och dessutom för kvinnor i typiskt kvinnliga yrken, som lärarinnor och expediter. Ordet började användas i slutet på 1700-talet och var ännu i bruk i mitten av 1900-talet.

 

Läs också

Kanske är du intresserad av...