SVAR: Ordet mamsell är ursprungligen en försvenskning av det franska ordet mademoiselle, för ogift kvinna. Det användes först för ogifta kvinnor i ”finare familjer”, men som inte var adel. Senare användes det mer allmänt för ogifta kvinnor, utom bland allmogen och de lägsta skikten i städerna. Och dessutom för kvinnor i typiskt kvinnliga yrken, som lärarinnor och expediter. Ordet började användas i slutet på 1700-talet och var ännu i bruk i mitten av 1900-talet.