Vad betyder deputerad?

Min farmors morfar Sven Påhlsson, född 1790 i Markaryd, står som ”deputerad” i Stockholm 1831 enligt husförhörslängden 1833–37 för Engabäck, Markaryd. Vad menas med detta?

Kan Sven Påhlsson ha varit vald till riksdagsman?

I en del länder kalla­des och kallas medlemmar av parlamentet för deputerade, men så inte i Sverige. Det hölls riksdagar 1828–30 och 1834–35, men 1831 var riksdagen inte inkallad till möte.

Visserligen kunde mindre grupper av riksdagsledamöter utses av vart och ett av de fyra stånden att vara deputerade för olika funktioner, men det känns ändå som att det här handlar om något annat.

Då inställer sig frågan om Sven Påhlsson under någon tid kring 1831 varit bosatt i Stockholm. Om så är fallet finns det nämligen ett helt annat alternativ.

Direktion över allmänna fattigvården

I början av 1800-talet reformerades förvaltningen av fattigvården och dess medel i Stockholm, så att det skapades en direktion över allmänna fattigvården i Stockholm. Direktionen bestod av en representant för var och en av de elva territoriella och nationella (tyska och finska) församlingarna i Stockholm samt en gemensam för de olika militära församlingarna.

MER OM LIVET FÖRR I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

Med start 1811 utsågs församlingarnas representanter genom val i de olika församlingarna, och dessa valda kallades för just deputerade, eller rättare sagt deputerade för fattigvårdsförsörjningsavgiftens bestämmande. Just år 1831 fick församlingarnas deputerade extra mycket att göra eftersom myndigheterna fruktade en koleraepidemi. Faran blåste dock över när vintern kom.

Som synes var en deputerad i Stockholm 1831 huvudsakligen en representant för någon av stadens församlingar, men för att bli en sådan deputerad måste man vara skriven i den aktuella församlingen. Frågan är då om Sven Påhlsson under någon tid runt 1831 lämnade Markaryd och skrev sig i en Stockholmsförsamling?

Felskrivning av prästen?

Eller var det så enkelt att prästen, efter till exempel fransk förebild, valde att kalla riksdagsledamöterna deputerade, men feldaterade riksdagen från 1830 till 1831? Om så var fallet kan man kontrollera det genom att titta i boken Bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1809–1866 av Martin Seth och Ingrid Windahl.

Publicerad i Släkthistoria 7/2017