Vad är en päll?

Jag har vid flera tillfällen stött på uttrycket päll när jag läst vigselnotiser i kyrkböckerna. Vad betyder detta?

10 mars 2014

SVAR: En päll är ett tygstycke som är uppspänt mellan fyra stavar och hölls över brudparet under mässan, alltså en form av baldakin. Den var vanlig i Sverige fram till 1700-talet, men fanns i bruk ända fram till förra sekelskiftet och då främst på landsbygden.

Om en brud vigdes med krona och päll var det ett tecken på att hon var oskuld – i varje fall var hon inte synligt havande. Varken kronan eller pällen fick användas av en änka som gifte om sig eller av en kvinna som tidigare haft känt manligt umgänge.

Läs också

Kanske är du intresserad av...