Vad är en päll?

Jag har vid flera tillfällen stött på uttrycket päll när jag läst vigselnotiser i kyrkböckerna. Vad betyder detta?

SVAR: En päll är ett tygstycke som är uppspänt mellan fyra stavar och hölls över brudparet under mässan, alltså en form av baldakin. Den var vanlig i Sverige fram till 1700-talet, men fanns i bruk ända fram till förra sekelskiftet och då främst på landsbygden.

Om en brud vigdes med krona och päll var det ett tecken på att hon var oskuld – i varje fall var hon inte synligt havande. Varken kronan eller pällen fick användas av en änka som gifte om sig eller av en kvinna som tidigare haft känt manligt umgänge.