Strindbergs farfar började klassresan

August Strindberg föddes 1849 i Stockholm. Den berömde författarens rötter finns dock i Ångermanland och Uppland. Med farfar Zacharias började släktens klassresa från fattig prästfamilj till burgna borgare.

August Strindberg 1881.

© August Robert Roesler/Mostphotos

August Strindbergs ursprung på faderns sida hittar vi i Multrå socken i Ångermanland. Den äldste kände stamfadern är bonden Olof. Hans son var nämndemannen Anders Olsson, känd 1535–65. Han levde i det som då kallades Främmer-Strinne, nuvarande Väster Strinne.

Fem led senare antar Hindrik Anderssons andre son Henric Hindriksson namnet Strinnberg efter hembyn. Han föddes 1708 och levde till 1767. Henric blev komminister i Sundsjö församling. 1746 gifte han sig med den adliga majorsdottern Maria Elisabeth Åkerfelt från Sundsjö i Jämtland. Prästkarriären tog inte riktigt fart, de levde i stor fattigdom och när Henric dött blev situationen prekär.

Blev kryddkramhandlare

Håkan Wasén, ordförande för Strindbergska släktföreningen, har fördjupat sig i prästsonen Zacharias livsresa.

– Han utrustades, tolv år gammal, med matsäck och sändes till Stockholm. Det är nästan svårt att tänka sig hur det kändes för en liten pojke att veta att man aldrig får se sitt barndomshem igen.

I Stockholm fanns mormor, och hon tog hand om Zacharias. Det gick bra för honom, han hade nytta av släkten Åkerfelts kontaktnät och kunde så småningom etablera sig som kryddkramhandlare på nuvarande Västerlånggatan, inte långt från Mynttorget i Gamla stan. Han blev också stadsmajor, ett slags lokal polischef i en stadsdel. 1793 blev Zacharias frimurare.

– Helt klart kom författarådran från Zacharias, säger Håkan Wasén. Han skrev pjäser, eller snarare lustspel. Zacharias var också 1815 en av grundarna av Auroraorden, ett än i dag existerande ordenssällskap i Stockholm.

Augusts far Oscar Strindberg

Nu var släkten Strindberg etablerad i huvudstadens övre kretsar. Zacharias gifte sig 1793 med snickare- och schatullmakaredottern Anna Johanna Neijber. De fick fyra barn, ett av dem var Oscar, Augusts far. Han föddes 1811, blev kryddkramhandlare som sin far och dessutom ångbåtskommissionär. Oscar levde till 1883.

August Strindberg hade tre bröder: Axel, som blev försäkringstjänsteman och kompositör, Oscar som fortsatte faderns yrkesbana som ångbåtskommissionär och Olof, som arbetade som trädgårdsdirektör vid vallonbruket Lövsta i Uppland.

August Stridbergs farfar Zacharias var kryddkramhandlare, polischef och stormästare i Auroraorden.

Nora en fattig skräddardotter

Om Strindbergs fädernesläkt är väl kartlagd och går att följa långt tillbaka är mindre känt om moderns anor. August beskrev sig själv som ”tjänstekvinnans son” i sin självbiografiska roman med samma namn.

Erik Hellerström har i tidskriften Släkt och hävd nummer 3:1956 forskat i Strindbergs mödernesläkt. I Tjänstekvinnans son beskrivs modern, Ulrika Eleonora (Nora) Strindberg, som en fattig skräddardotter. Hellerström noterar att ”det förhärskande intrycket av Strindbergs mödernehärstamning är hederlig svensk fattigdom utan spår av försök till socialt uppstigande”.

FLER ÖDEN OCH ÄVENTYR I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV

Han söker efter spår av det snille som August Strindberg hade. Det närmaste han kommer är att morfadern Johan Olof Norling fick det fina betyget ”optime” i sitt första husförhör som sextonåring.

Däremot kan andra karaktärsdrag hos författaren möjligen spåras. Strindbergs systerdotter Märta Fröding skriver i en artikel i tidskriften Idun 1939 att Nora Strindberg ”ägde ett synnerligen nervöst temperament som till och med ibland övergick i hysteri”. Hennes bror Janne var känd för ”oro och oberäknelighet”.

Skräddare och korpral

Nora Strindbergs far började sin yrkesbana som skräddare vid godset Brogård i Uppland, men de sista elva åren av sitt liv arbetade han som kontorsvaktmästare hos grosshandlare de Ron i Stockholm. Han avled i kolera 1834, när Nora var 11 år.

Noras farfar var korpral vid Upplands regemente och hans far, den äldste kände anfadern i släkten Norling, var Johan Gustaf Norling, som finns bokförd i Stockholm 1775 där han är gesäll hos kakelugnsmakaren Marcus Böthern. Två år senare flyttar han till Bro socken som kakelugnsmakare.

Om man följer August Strindbergs mormor Johanna Ulrika Bergströms
släktlinje, så var hennes far trädgårdsmästare på godsen Brogård och Toresta nordväst om Stockholm.

August beskriver sin mormor i Tjänstekvinnans son som ”en skarp kvinna”. Även längre bak i släkten finns trädgårdsfolk. Augusts mormorsmor Ulrika Vilhelminas far Erik Åbom var trädgårdsmästare i Gryt i Östergötland, och var hela 69 år när Ulrika föddes.

August Strindbergs anor är väl beskrivna, men Håkan Wasén i släktföreningen menar att det alltid finns något nytt att upptäcka.

– Man får inte slå sig till ro. Det går alltid att gå tillbaka i dokumenten och göra nya upptäckter. Eller också ser man kända saker på ett nytt sätt.

Publicerad Släkthistoria 2/2014

Fakta: August Strindbergs barn

August Strindberg var gift tre gånger och fick sammanlagt sex barn. Med Siri von Essen hade han barnen Karin, Greta och Hans, med Frida Uhl dottern Kerstin och med Harriet Bosse dottern Anne-Marie.

Karin gifte sig med ambassad­sekre­teraren Wladimir Smirnoff och blev dramatiker och författare. De fick en dotter som också hette Karin. Greta var skådespelare och omkom i tågolyckan i Malmslätt 1912. Hon var gift med läkaren Henry Welam von Philp och hade inga barn.

Hans var försäkringstjänsteman och mate­matiker, gift med Olga Leväinen i ett barnlöst äktenskap.

Kerstin gifte sig med bokför­läggaren Ernst Sulzbach. De fick sonen Christoph Stoffi Sulzbach. Anne-Marie var länge bosatt i Norge, senare i Sigtuna. Hon avled 2007 hela 105 år gammal. Hon var gift med fil dr Anders Wyller och de fick sönerna Arne August och Jørgen.