Tusen skillingtryck sökbara på nätet

Från 1600-talet och framåt utgjorde skillingtrycken en viktig del i nyhetsförmedlingen. Det var billiga trycksaker med sångtexter som berättade om stora och små händelser och spreds via marknader över hela landet. Nu kan du läsa tusen av dessa visor på nätet.

Skillingtryck
© Nordiska museet & Järnvägsmuseet

Uppsala universitetsbibliotek har nu digitaliserat 1000 skillingtryck och gjort dem sökbara via sin databas Alvin. Det blev möjligt när biblioteket fick ta över ett register som Hanna Enefalk, docent i historia, sammanställde under sin utforskning av bibliotekets stora samling av trycksaker med visor från 1600-talet fram till 1875. Totalt finns cirka 11000 skillingtryck i samlingarna och 1000 av dem är nu tillgängliga.

Begreppet skillingtryck är yngre än själva fenomenet som uppstod redan på 1500-talet. Trycksakerna kallas så eftersom de såldes billigt på marknader. En annan beteckning är "25-öresromantik". Texterna var nämligen ofta dramatiska, romantiska och sentimentala.

Fångvisor som varnande exempel

Ett vanligt tema är brott och straff. Ofta i form av så kallade fångvisor där texten är skriven så att brottslingen berättar om sitt öde som ett varnande exempel. Nyheter om svenska framgångar på slagfältet spreds också via skillingtryck, liksom om stora världshändelser, exempelvis "En ynkelig Wisa om hur Hans Majestät Abraham Lincoln blef skjuten ihjäl i Norra Amerika utaf en nedrig slafpatron".

Det var också vanligt med visor om kärleksrelationer eller sångtexter som kommenterade nya lagar, till exempel kaffeförbudet som infördes i slutet av 1700-talet. Många kaffesugna sjöng då med i "En Högstbedröfwad Enkas Jämmerliga Klagan Öfver Caffe-Förbudet".

  Läs också:
  Kultur

  Kärlek, olyckor och ond bråd död. Skillingtrycken var mycket populära innan radion gjorde sitt intåg och berättade ofta om verkliga händelser.

  Magnus Bäckmark
  Släktforskning

  Släktforskare vill ofta veta mer om en person och då kan Personhistorisk tidskrift visa sig vara användbar. Ända sedan 1898 har den kommit ut med biografiska artiklar om historiska svenskar.

  Annons

  Med Jurio kan du upprätta både enkla fullmakter, generalfullmakter och framtidsfullmakter. Genom våra smarta digitala formulär skapar du enkelt en fullmakt skräddarsydd efter dina behov. Nedan följer fyra saker som är bra att känna till om fullmakter.