Vad är Vasaorden?

Den 18 september 1896 stiftades Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater. Släktforskaren Elisabeth Thorsell berättar om syftet med orden och hur du går till väga för att hitta handlingar sparade från föreningen.

Gustav Vasa.

Gustav Vasa.

Fråga: Jag har hittat en utvandrad släkting som omnämns i tidningen Nordstjernan i New York 1912, i en notis om ”logen Nobel no. 64, Vasaorden”. Vad var Vasaorden för något? Finns det några handlingar sparade från denna orden som går att använda i släktforskningssyfte? Hur går jag i så fall tillväga för att hitta rätt arkiv?*

Svar: Under senare delen av 1800-talet var det vanligt att man bildade olika föreningar för hjälp till medlemmar vid sjukdom och dödsfall. Dessa organiserades ofta i loger (underföreningar) enligt mönster från nykterhetsföreningarna. Så skedde även i det svenska Amerika.

Flera lokala föreningar – Vega, Norden, Vikingen, och Kronan i Danbury, Connecticut – medverkade sedan till bildandet av en ny organisation. Den 18 september 1896 stiftades Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater och Nils Pearson blev förste stormästare. Stadgar och ritual godkändes och ordens ändamål fastställdes.

Verksamheten ökade snabbt

Namnet Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater föreslogs av den förste storlogesekreteraren George K Rose. Bakgrunden till namnet Vasa förklaras i en gammal text med: ”Likt den förste av den stolta Vasaättens konungar, söka vi här att ställa ett högt och ädelt mål framför oss”.

Efter någon tid lämnade föreningarna Vega och Vikingen samarbetet. Föreningarna var oroliga för att deras kassor skulle övertas av den nya orden. Sedan år 1913 äger orden rätt att bilda distriktsloger och lokalloger i USA, Kanada och Sverige. Verksamheten ökade snabbt och 1929 hade Vasaorden vuxit till att omfatta 438 lokalloger. I Sverige stiftades den första lokallogen 1924 i Göteborg och Skånes första lokalloge blev Logen Skåne nummer 570, som bildades år 1931.

Idag finns i Sverige 34 lokalloger med cirka 2 000 medlemmar och i USA finns cirka 210 lokalloger. Totalt i världen finns runt 9 500 medlemmar.

Vasaorden arbetar idag för att stärka de kulturella banden mellan Amerika och Sverige, bland annat genom att årligen utse ”Årets svenskamerikan”. 2017 fick Jan Eliasson, som bland annat varit utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, denna utmärkelse.

Man arbetar även med en omfattande dokumentation av immigrationen till Amerika vid Vasaarkivet, som är beläget i Bishop Hill, Illinois, USA. Det är öppet för besök och forskning. Inom de svenska lokallogerna erbjuds ett brett utbud av kulturella aktiviteter.

Kontakta arkivet via e-post

I USA är medlemmarna ofta i ganska höga åldrar och antalet loger minskar så sakteliga. Nyligen lades till exempel logen 288 i Moline, Illinois, ned efter att ha verkat sedan 1914. Vid logens sista möte i juli 2017 fanns sju medlemmar kvar och såg inga möjligheter att fortsätta verksamheten, utan beslöt att avsluta det hela och gå ihop med logen 683 i Bishop Hill, samt att donera 5 000 dollar till Vasaarkivet.

Vid Vasaarkivet, som är en del av Vasaorden, digitaliserar man kontinuerligt alla inträdesansökningar, och är nu vara uppe i minst 100 000 sådana. En första del av denna databas finns på cd-skivan Emigranten Populär (2006), och omfattade då cirka 58 000 poster. Det nyare materialet finns inte tillgängligt online eller via cd-skiva, men man kan kontakta arkivet via e-post på engelska till arkivarien Kathy Cuff. Adressen är vasaarchivist@gmail.com. Det går också att skicka brev till P.O. Box 101, Bishop Hill, IL 61419, USA.

Publicerad i Släkthistoria 1/2018