Nytt sökbart Stockholmsregister

Alla som släktforskat på 1900-talets Stockholm vet att det inte är det lättaste. Lite bättre blir det med Arkiv Digitals nya söktjänst över Stockholms befolkning 1945.

Några av alla stockholmare som finns med i folkräkningen.

© KW Gullers / Nordiska museet

Stockholm var under senare delen av 1800-talet en expanderande industristad med en kraftigt ökande befolkning. Det stora invånarantalet med omfattande flyttningar gjorde det svårt för församlingarna att upprätthålla folkbokföringen. Då mantalsskrivningen endast visar befolkningen vid skattskrivningstillfället i slutet av varje år behövde man ett system som redovisar alla som har bott i staden under året.

Delades upp i rotar

År 1878 delades Stockholm in i 16 rotar med en roteman som var ansvarig för att alla som hade bott eller bodde i roten förtecknades. Rotemansarkivet avvecklades 1926 och bestod då av 36 rotar. Hela rotemansregistret till och med 1926 finns att tillgå i Stadsarkivets forskarsal.

Stockholms folkräkning 1945

En sida från folkräkningen ur Gustav Vasa församling, kvarteret Stjärnfallet 1.

Eftersom församlingsböcker saknas från Stockholm under den här perioden är kyrkoarkiven inte lika användbara som i resten av landet. För att råda bot på detta lanserar nu Arkiv Digital den nya söktjänsten, som kommer att vara till stor hjälp för alla med intresse för Stockholms befolkning vid den här tiden.

Registret omfattar befolkningen i Stockholms stad den 31 december 1945, sammanlagt cirka 670 000 personer. För att kunna ta del av registret krävs Arkiv Digitals allt-i-ett-abonnemang.

Underlaget till folkräkning

Källmaterialet till registret är blanketter som skickades till Statistiska Centralbyrån för att utgöra underlag till 1945 års folkräkning. Här finns namn, födelsedatum, födelseplats, civilstånd, boendeplats och uppgifter om vilka som mer bor i hushållet.

– Precis som i de andra befolkningsregistren öppnas den bild personen har registrerats ifrån när man klickar på länken till källan. På bilden finns ännu mer information än vad som ingår i registret. Det är till exempel möjligt att få reda på vilket yrke en viss person hade och vilken arbetsgivaren var, berättar Arkiv Digitals vd Mikael Karlsson.