Varför gjorde farfar värnplikt redan 1891?

En läsare har hittat att hans farfar gjorde värnplikt vid Karlsborg redan 1891. Hur kommer det sig när allmän värnplikt infördes först 1901?

Exercis på Karlsborgs fästning 1898.

© Armémuseum

Fråga Min farfar, född 1870, gjorde militärtjänst 1891, enligt uppgift i Karlsborg. Hur kom det sig då värnplikten infördes först 1901? Som soldat fick han numret 72 78/1891.

**Svar Det stämmer att den allmänna värnplikten infördes fullt ut år 1901, men dessförinnan utvecklades värnpliktssystemet steg för steg, alltifrån introduktionen 1812 (på Gotland 1811). Till en början var det relativt lätt att bli frikallad och övningstiden var ganska kort. Men i och med 1885 års värnpliktslag blev kraven större.

Från 38 till 90 dagar

Mellan 1888 och 1892 vapenövades 1:a klassens beväring (grundutbildningen) i 23 dagar och den 2:a klassen (ett slags repetitionsutbildning) i 15 dagar, det vill säga sammanlagt 38 dagar. År 1892 beslutades om en förlängd utbildning till 68 plus 22 dagar, vilken infördes 1894.

År 1901 togs det avgörande beslutet då övningstiden utökades till 150 dagar följd av tre repetitionsövningar om sammanlagt 90 dagar. Samtidigt slutade man att anta nya soldater till indelningsverket, som istället började avvecklas.

De män som godkändes vid mönstringen tilldelades från och med 1886 ett värnpliktsnummer. Frågeställarens farfar fick numret 72 78/1891 vilket ska tolkas som att han mönstrade för värnpliktstjänstgöringen år 1891 inom Skånings kompaniområde (nr 78) i Skaraborgs rege­mentes inskrivningsområde. I det årets inskrivningslängd (på Krigsarkivet) ska han stå med löpnummer 72. Där står också vilket förband han blivit tilldelad för värnplikten som rimligen fullgjordes under 1892.

Inget fast förband i Karlsborg

Först 1893 organiserades Karlsborgs artillerikår som det första fasta förbandet i fästningen. Dessförinnan var enheter från olika förband kommenderade dit. År 1892 var bland annat två kompanier ur Göta artilleriregemente (hemmahörande i Göteborg) förlagda dit. Om frågeställarens farfar tillhörde artilleriet, vilket var sannolikt, borde han ha tillhört ett av dessa två kompanier.

Uppgifter om värnpliktstjänstgöringen söker man i värnpliktsrullor, orderböcker med mera i det aktuella regementets arkiv i Krigsarkivet, i detta fall sannolikt i Göta artilleriregementes arkiv. Men först bör således inskrivningslängden från 1891 kontrolleras så att det är säkert vilket förband han tilldelades. Eftersom det finns ett fotografi bevarat så kan det säga en del om vilket förbands uniform han bar.

Publicerad i Släkthistoria 8/2019