Finns ändelsen "ski" bara i adliga polska efternamn?

En läsare undrar om polska efternamn som slutar på "ski" tyder på adligt påbrå. Vår expert svarar!

Den polska högadliga ätten Czartoryskis anor sträcker sig till 1300-talets Litauen. På bilden Michal Fryderyk Czartoryski som tillhörde den yttersta makten i 1700-talets Polen.

Svar Ändelsen ”ski” är inte bara typisk för polska utan är ett generellt typiskt slaviskt suffix, med den feminina motsvarigheten ”ska”, även om de kan se lite olika ut i olika slaviska språk.

Ursprungligen var det verkligen adelssläkter som tog namn med denna ändelse, och då efter gods- eller ortnamn. Speciellt slutade dessa släktnamn ofta på ”owski” eller ”ewski” eftersom många polska orter avslutas med ”ow” eller ”ew”.

Bruket spred sig på 1600-talet

På grund av den höga prestigen med adelsklingande namn blev det i Polen väldigt vanligt på 1600- och 1700-talen att även andra tog namn med ändelsen ”ski”. Så tillkom exempelvis namn som Kowalski.

Med andra ord kan detta suffix innebära en adelskoppling, men det finns så många andra släktnamn med samma ändelse, så det antyder inte alltid adligt påbrå.

Publicerad i Släkthistoria 3/2019