Lättare att se hur en plats förändrats

När allt material som fanns på bygdeband.se nu flyttat in i till Svenska hembygdsförbundets webbsida blir det lättare att söka och lättare att se hur en plats utvecklats.

Mjölby hembygdsförening driver ortens hembygdsgård.

© Harri Blomberg

Under några månader har den populära hemsidan bygdeband.se varit nedstängd. När den nu öppnar igen har den blivit en del av Sveriges hembygdsförbunds webbplats hembygd.se.

I den nya versionen kommer hembygdsföreningar kunna publicera både sitt arkivmaterial och information om aktuella aktiviteter. Båda typerna av innehåll kommer att kunna nås via samma kartvyer. Syftet är att samla resultaten av all lokalhistorisk forskning på ett lättillgängligt ställe.

– Genom att visa var det sker ett aktivt arbete för bevarande och tillgängliggörande i form av olika aktiviteter visas enkelt en koppling mellan dåtid och nutid. Vi vill skapa möjlighet för föreningarna att beskriva hur landskap och miljöer har utvecklats över tid, säger Olof Norin, kommunikatör på Sveriges hembygdsförbund.

Det är över 400.000 bilder och dokument som blir tillgängligt, fördelat på 70.000 platser.

  • De som sitter på kunskap om sin hembygd får gärna höra av sig till en hembygdsförening. De behöver ständigt komplettera informationen, inte minst genom identifiering av okända personer på gamla bilder, säger Jan Nordwall, generalsekreterare på Sveriges Hembygdsförbund.