Hitta gamla skolfoton och betyg

Finns äldre klassfoton och betyg sparade? Och hur kommer man åt dessa? Vår expert svarar på var du kan hitta skolinformation.

Skolfoto från 1916, bruksorten Forsvik vid Karlsborg.

© Karlsborgs Fästningsmuseum

Äldre betyg är inlämnade till kommunarkiven, och att folk vill få kopior på sina egna gamla betyg brukar faktiskt vara den vanligaste förfrågan dit. Gamla skolfoton brukar också vara överlämnade dit, men inget av detta är i allmänhet digitaliserat, utan man behöver åka dit eller beställa kopior av det man är intresserad av.

Äldre skolarkiv har i de flesta fall lämnats in till landsarkiven, speciellt de skolor som fanns före folkskolestadgan 1842, men då har vi ju kommit in på tiden innan det fanns skolfotografier.