Förintelsen krävde miljontals offer

Under Adolf Hitlers tolv år vid makten mördades miljontals människor som han såg som fiender till det tyska folket. Värst drabbades judar som nazisterna försökte utplåna i hela Europa.

Karta getton forintelselager

Kartan visar Europas viktigaste getton och förintelseläger samt de huvudsakliga transportvägarna dit.

© Christoffer Rehn

Knappt två månader efter Hitlers maktövertagande 1933 inleddes nazisternas förföljelser av judar och andra grupper som ansågs ”icke önskvärda”. Dit hörde kommunister och andra politiska motståndare, religiösa som inte anpassade sig och då särskilt Jehovas vittnen, romer, handikappade och homosexuella män. Det första naziledda koncentrationslägret öppnade i Dachau utanför München i mars 1933.

Nürnberglagarna drivs igenom av nazistpartiet

Nazistpartiet kunde bygga på en utbredd europeisk antisemitism, men under Adolf Hitlers ledning blev Tyskland den första stat som ställde sig bakom en politik som gick ut på att helt förinta det judiska folket. Nürnberglagarna som nazistpartiet drev igenom förbjöd alla sexuella kontakter mellan tyskar å ena sidan och judar, färgade eller romer å den andra.

Under den så kallade Kristallnatten den 9–10 november 1938 brändes synagogor, judiska affärer plundrades och många judar mördades, misshandlades eller fängslades. Men det systematiska utrotandet av judar kom igång först i samband med andra världskrigets utbrott och särskilt efter den tyska invasionen av Sovjetunionen 1941.

Masskjutningar utvecklas till utrotningsläger

När Polen ockuperades 1939 tvingades den stora judiska befolkningen att flytta till getton. Två år senare åtföljdes den tyska armén som invaderade Sovjetunionen av så kallade Einsatzgruppen som med hjälp av lokala antisemiter mördade civila judar – män, kvinnor och barn – i masskjutningar.

Över en miljon judar mördades på detta sätt, men dödandet ansågs inte tillräckligt effektivt av nazistledarna som vid Wannseekonferensen 1942 drog upp planerna för ett mer industriellt dödande. Under de följande krigsåren byggdes en lång rad utrotningsläger dit judar och andra förföljda grupper från hela det naziockuperade Europa transporterades. Vid ankomsten sorterades de starkaste ut för arbete, medan övriga fördes direkt till gaskamrarna.

Mördandet fortsatte under hela kriget. I stad efter stad tömdes getton och dess judiska invånare fördes till läger för att avrättas direkt eller bokstavligen slita ihjäl sig. I flera ockuperade länder hjälpte lokala myndigheter eller frivilliga till med att ange eller fånga in judar. Det fanns dock även många som gömde judar eller hjälpte dem att fly.

Koncentrationslägren avslöjas av den Röda armén

När Röda armén avancerade västerut och de västallierade invaderade Tyskland, avslöjades koncentrationslägren och bilder av likhögar och utmärglade överlevande fångar spreds över världen. När ryssarna närmade sig tömdes flera läger och de tyska lägervakterna tvingade ut fångarna på dödsmarscher där många stupade av utmattning eller sköts ihjäl.

Många av dem som räddades av tyskarnas fiender avled senare av skador och sjukdomar. Totalt beräknas över sex miljoner judar – och minst lika många andra människor, däribland polska och ryska krigsfångar – ha mördats under Förintelsen.

Publicerad i Släkthistoria 09/2021