Adelsätten Bildts historia i ny bok

Släkten Bildt har sina rötter inom Medeltidens danska adel. På 1500-talet kom ätten till Sverige och i ett nytt praktverk kartläggs dess historia fram till våra dagar.

Morlanda säteri var i släkten Bildts ägo från 1500-talet fram till 1881. Både Carl Bildt och hans farfars farfar Gillis Bildt blev statsministrar.

Sverige har haft två statsministrar med efternamnet Bildt, men släkten har medeltida danska anor. Rötter finns på Jylland och redan i de tidigaste källorna har familjen status som »fri og frelse». En gren av släkten Bildt etablerade sig i det norska Bohuslän, som då hörde till Danmark. Efter freden i Roskilde 1658 blev landskapet svenskt och även på Bildt-godset Morlanda på Orust fick man anpassa sig efter nya herrar och lagar.

Åren 1710-11 deltog Daniel Bildt på svensk sida i krigen mot Danmark-Norge och i slutet av samma århundrade stred hans sonson Didrik i Gustav III:s ryska krig. Där sårades han svårt, men efter kriget utsågs han ändå av kungen till kommendant på Landskrona fästning. Två bröder i nästa generation Bildt deltog i finska kriget 1808–09.

Sillfabrikörer och statsministrar

Med sin bas på Morlanda gods engagerade sig familjen Bildt också i den för Bohuslän så viktiga sillindustrin. När en sillperiod tog slut försämrades även godsets ekonomi, vilket förvärrades av hög skuldsättning och flera arvsskiften. På 1880-talet gick Morlanda gods ur släktens händer, men samtidigt blev en av dess medlemmar, Gillis Bildt, Sveriges statsminister.

Idag är ätten utdöd i Danmark, men väl etablerad i Sverige. Dess andre statsminister (Carl Bildt som regerade 1991–94) räknas fortfarande som en av de mest kända svenska politikerna.

Om denna släkts långa historia har Göran Norrby skrivit boken Bildt – historien om en släkt. Boken är rikt illustrerad med målningar och fotografier.