Syfilis - farsoten som kallades mässling

Under hela 1800-talet var könssjukdomen syfilis en så skambelagd åkomma att den fick andra namn när kvinnor och barn drabbades. I journalerna kallades den ofta för mässling.

Syfilis utslag. Teckning av Jean-Louis Marie Alibert från 1806.
© Wellcome Collection

Gerda von Mickwitz korta novell Mässlingen från 1893 inleds med att en grosshandlare, vars hustru hade dött i unga år, får ett telegram om att dottern, Sigrid, insjuknat i mässlingen. Det är hans svägerska, fröken Lind, som förvånad överräcker telegrammet.

Det är hon som har skött flickan efter mammans död och hon vet att Sigrid hade sjukdomen som barn. Grosshandlaren blir stående med telegrammet i handen.

Fästmannens utsvävande liv

Han hade anat det här redan vid frieriet, det hade pratats om hennes fästmans utsvävande liv, men de var ju så kära och inte kunde han ju prata med flickan om sådant.

Fröken Lind reser för att träffa Sigrid. Hon möts av läkare som sneglar åt sidan och förklarar att "när mässlingen utbryter vid hennes år, så vill den gärna bli svår". Till slut släpps hon in i ett mörkt sjukrum och då hon drar undan gardinerna blir hon förskräckt över vad hon ser.

"Det tar på att vara gift," säger Sigrid.