Så fungerar släktforskning

Det finns många anledningar att prova på att släktforska och söka i det förflutna för att få svar på var man kommer ifrån och vilka ens förfäder var.

© Arkiv Digital

Att släktforska handlar om att vara nyfiken och att vilja sätta saker i ett större sammanhang. Många gånger finns ovärderlig information bevarat i historiskt källmaterial och ger svar på obesvarade frågor som handlar om till exempel vilka ens förfäder var, var de bodde och vad de ägnade sig åt?

– Jag är resultatet av mina förfäder. Genom att släktforska lär jag känna dem, även om de varit döda sedan länge. När jag släktforskar förstår jag olika saker som är kopplade till mig själv. Mina förfäder är min egen historia och utan mina förfäder hade jag inte funnits, förklarar Niklas Hertzman som är innehållsansvarig hos ArkivDigital.

Släktforskningen har utvecklats mycket och i takt med digitaliseringen och avfotograferingen av historiskt källmaterial från originalböcker har tillgängligheten ökat. Förr var det inte lika lätt att släktforska som det är idag när vem som helst kan släktforska via nätet.

– Om man ville släktforska på 1800-talet var man tvungen att ta kontakt med respektive kyrkoherde och fråga efter uppgifter i kyrkböcker, berättar Niklas.

Niklas Hertzman Foto: ArkivDigital

Under 1900-talet inrättas ett antal arkiv i Sverige där handlingar från respektive område samlas. Efter andra världskrigets slut börjar mormonerna mikrofilma material och det gör att man i Sverige kan låna mikrofilmer från olika delar av landet. På 1980-talet blir mikrofilmerna ännu mer tillgängliga i form av mikrokort och under 1990-talet börjar man digitalisera svartvita mikrofilmer. Idag fotograferar ArkivDigital i färg direkt ur kyrkböckerna.

Komma igång med släktforskning

ArkivDigital är störst i Sverige på sökbara personregister och avfotograferade bilder från kyrkböcker och historiska dokument. Deras register innehåller 230 miljoner sökbara namn och du kan bläddra i mer än 90 miljoner högupplösta färgbilder ur kyrkböcker och andra handlingar.

För att komma igång med släktforskning behöver man tillförlitliga förstahandskällor från bland annat kyrkböcker och bouppteckningar. Man behöver också veta hur man hittar information i olika register och kyrkböcker.

Här får du mer information om hur du börjar släktforska

– Att släktforska är som att läsa den bästa av alla deckare och veta att det spännande aldrig tar slut. Dessutom är du huvudpersonen!

Så blir det enklare att tyda källmaterial

Alla med ett intresse för släktforskning eller som skulle kunna tänka sig att prova på att släktforska behöver tillgång till kyrkböcker. I det materialet finns nämligen de allra mest grundläggande uppgifterna så som namn, födelseuppgifter och familjeuppgifter.

ArkivDigital avfotograferar färgbilder från källmaterial i originalböcker med avancerade digitalkameror med hög upplösning. Detta gör att läsbarheten förbättras avsevärt.

– Genom att fotografera i färg ökar också tillgängligheten eftersom man i många fall kan läsa igenom de skador som finns i böckerna och på de svartvita bilderna. Färg innehåller mer information än källor i svartvitt. Med hjälp av färgbilder och indexerat material blir det lättare att komma åt materialet, var man vill och när man vill, säger Niklas.

ArkivDigitals fotografer fotograferar av kyrkböcker och andra
handlingar ute på arkiven. Foto: Håkan Skogsjö

Har kan du lära dig mer om släktforskning

ArkivDigital började som hobbyverksamhet år 2005 och året därpå ombildades verksamheten till aktiebolaget Arkiv Digital AD AB. ArkivDigital vill, med så hög kvalitet som möjligt, digitalisera historiskt källmaterial med den senaste tekniken för släktforskare, föreningar, bibliotek och alla med ett intresse för släktforskning.