Massgrav funnen i Östersund

Mentalpatienter från Frösö sjukhus som avlidit i sviterna efter spanska sjukan begravdes i en massgrav under hösten 1918.

Under lång tid har det cirkulerat ett rykte bland kyrkogårdsarbetare om att mentalpatienter från Frösö sjukhus i Östersund begravdes anonymt i en massgrav under hösten 1918. Nu har massgraven hittats efter att lokalpolitikerna Jananders Mattsson och Joel Nordqvist tagit initiativ till efterforskningar. Mattsson hörde ryktet första gången när han arbetade på en kyrkogård i trakten under 1980-talet.

Under efterforskningarna hittades inget i församlingens register, men Nordqvist har funnit andra uppgifter om att 14 personer från Frösö sjukhus begravdes den 24 november 1918 och ytterligare 10 den 2 december. I denna källa nämns dock inte var patienterna hade begravts.

Offer för spanska sjukan

Troligen hade de flesta fallit offer för spanska sjukan. Den globala influensaepidemin hade vid den här tiden härjat i Sverige i några månader. Under det följande året skulle totalt 34374 svenskar avlida i sjukdomen. Epidemins namn kommer av att de första nyhetsrapporterna om sjukdomen kom från Spanien, som inte var inblandat i det pågående första världskriget.

Frösö sjukhus vårdade mentalpatienter från hela Norrland under perioden 1915–88. Vården på den statliga inrättningen har på senare år blivit kraftigt ifrågasatt.