Har du minnen från husförhör?

Eftersom husförhören upphörde för över hundra år sedan är svaret nej, men som släktforskare kan du ha stött på spännande noteringar i husförhörslängderna eller har en berättelse som förts vidare i familjen. Dela med dig av dina bästa "husförhörsminnen" så kan de komma med i Släkthistorias temanummer!

Husförhör under 1800-talet.

© Knut Ander/Bukowskis

Husförhören var under flera hundra år kyrkans och myndigheternas sätt att hålla reda på svenskarna. Samtidigt som prästen kontrollerade att församlingsborna kunde sin katekes noterade han också vilka som fötts, gift sig, flyttat eller dött sedan förra förhöret. Prästens anteckningar hamnade i husförhörslängderna där många släktforskare idag hittar uppgifter om sina förfäder.

Temanummer i höst

Om du hittat några spännande noteringar som gjorts om dina förfäder under husförhör är du välkommen att skicka in dem till red@slakthistoria.se. Vi tar också gärna emot berättelser om husförhören eller kalasen som hörde till. Det bästa av materialet kommer sedan att publiceras i vår temaartikel om husförhör som kommer ut i november.