Släkthistorias medarbetare Ulf Berggren, som i varje nummer svarar på läsarnas frågor om släktforskning, är årets mottagare av Victor Örnbergs hederspris som delas ut av Sveriges släktforskarförbund. Ulf skriver också då och då artiklar i Släkthistoria, senast om smedforskning. Om samma ämne gav han 2013 ut boken Smedforska! Ulf, som är ordförande i Storstockholms genealogiska förening, har även skrivit boken Vad står det? tillsammans med Elisabeth Thorsell.

Till Årets eldsjäl utsåg Släktforskarförbundet Mats Ahlgren för hans insatser med att sprida kunskaper om genetisk genealogi. Till Årets gravstensinventerare utnämndes Adam Karlsson, som dels inventerat över 10000 gravstenar, dels förbättrat databasen för dessa inventeringar.