Peter Sjölund, expert på att tolka DNA-analyser, föreläser på historiedagarna i Borås i höst.

Peter Sjölund pratar DNA på historiedagarna

Peter Sjölund, expert på hur man använder DNA-analys inom släktforskningen, är en av föreläsarna på årets upplaga av De Svenska Historiedagarna.

12 maj 2017 av Magnus Bergsten

Evenemanget går av stapeln i Borås den 6–8 oktober. Men det kan vara idé att anmäla sig redan nu. Mer information finns på historiedagarnas hemsida.

Andra ämnen på konferensen som kan vara extra intressanta för släktforskare är gårdfarihandel, migration och den kvinnliga rösträttsrörelsen. En programpunkt handlar också om hur man skriver historia för en intresserad allmänhet.

Utöver föreläsningar och debatter innehåller programmet historiska utflykter i området kring den aktuella värdstaden – denna gång alltså i Knallebygden.

De Svenska Historiedagarna har arrangerats på olika platser varje år sedan 1997 och brukar locka flera hundra deltagare. Förlaget som ger ut Släkthistoria är en av medlemmarna i föreningen som står bakom historiedagarna.


Läs också

Kanske är du intresserad av...