Riksarkivet får extra pengar för att ta bort avgifterna från det digitala arkivet. Det godkände riksdagen idag, den 6 december. Därmed kommer det bli gratis att använda SVAR från någon gång efter årsskiftet.

Ett SVAR-abonnemang kostar idag en släktforskare drygt tusen kronor om året. Den avgiften försvinner och Riksarkivet ersätts med ökade anslag på tio miljoner kronor.

Det var i mars i år som kulturminister Alice Bah-Kuhnke (Mp) gav Riksarkivet i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att göra de digitala arkiven fritt tillgängliga på nätet. Detta som ett led i ambitionerna att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för så många som möjligt.

– Fri tillgång till arkivinformation ger alla möjlighet att använda kulturarvsinformationen. Om vi gör det som öppen data kan det också ge möjligheter för andra aktörer att tillhandahålla smarta tjänster för allmänheten, sa riksarkivarie Karin Åström Iko i samband med att regeringens förslag behandlades.

Hittills har Riksarkivet digitaliserat cirka 180 miljoner sidor, varav 100 miljoner nås via Riksarkivets digitala forskarsal. De bilder som inte är publika är under personsekretess men släpps kontinuerligt i takt med att skyddstiden löper ut.