Riksarkivarie Karin Åström Iko framhåller att prognosen om 58 miljoner i underskott gäller om man inte vidtar några åtgärder.

– Personalkostnaderna minskas genom att alla tidsbegränsade anställningar avslutas och att vakanser inte tillsätts. Troligen kommer det inte bli mer än ett par personer som måste sägas upp i år. Vi vet inte hur det blir under 2020, säger Karin Åström Iko.

Vilka blir konsekvenserna för de släktforskare som använder era tjänster?

– Vi kan kanske inte digitalisera vårt material i den takt vi skulle önska. Handläggningstider blir längre och öppettider sämre.

För en tid sedan blev det gratis att använda Riksarkivets digitala forskarsal. Hade ni inte behövt de abonnemangsintäkterna idag?

– När abonnemangsavgiften avskaffades blev vi kompenserade för det genom ett särskilt anslag från regeringen så det har inte påverkat situationen.

Karin Åström Iko berättar också att Riksarkivet har förbättringar på gång trots sparplanerna.

– Exempelvis testar vi på några av våra arkiv en digital beställningstjänst som innebär att man hemifrån beställer ett material som sedan plockas fram så att det finns direkt tillgängligt vid ett besök.